เช็กสิทธิ์ ม.40 รับเงิน 5,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม อัปเดตข้อมูล ล่าสุด ผู้ประกันตน ประกันสังคม ม.40 ใน 19 จังหวัด สามารถเช็กสิทธิ์ รับเงิน 5,000 บาท ได้แล้ว

สำนักงานประกันสังคม ได้อัปเดตข้อมูลผู้ประกันตน ที่ สมัครประกันสังคม มาตรา 40 เข้ามาใหม่ในช่วงวันที่ 4-24 ส.ค.2564 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 19 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกันตน สามารถตรวจสิทธิ์รับเงิน 5,000 ได้ด้วยวิธีการดังนี้

เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

เลือกปุ่ม ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูป

จากนั้นกด ค้นหา ระบบจะแสดงผลว่า ได้รับสิทธิเยียวย า ประกันสังคม จำนวน 5,000 บาท หรือไม่

ผู้ประกันตน ประกันสังคม ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 19 จังหวัด ที่ได้รับการช่วยเหลือ มีดังนี้

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

พระนครศรีอยุธยา

กาญจนบุรี

ตาก

นครนายก

นครราชสีมา

ประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี

เพชรบุรี

เพชรบูรณ์

ระยอง

ราชบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

สมุทรสงคราม

สระบุรี

สุพรรณบุรี

อ่างทอง