นัดหยุดเรียนออนไลน์ 5 วัน พร้อมกัน ทั่วประเทศ

เพจ นักเรียนเลว ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นแคมเปญนี้ ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนให้แสดงออกทางสัญลักษณ์ อันเป็นการเรียกร้องทวงคืนชีวิตและอนาคต โดยระบุว่า

“มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน ตะโกนเสียงของพวกเราให้ก้องกังวาน ให้หอคอยงาช้างต้องสะท้านสะเทือน อย่าให้พวกเขายังคงลอยแพพวกเรา เสียงทุกเสียงของเรามีค่า

6-10 กันยายนนี้ มาร่วมกันหยุดเรียนทั่วประเทศเพื่อทวงคืนชีวิต และอนาคตของเรากลับมา”

นอกจากเชิญชวนแล้ว ทางเพจยังได้แนะนำ 3 วิธี สไตรค์หยุดเรียนอย่างพร้อมเพรียงกัน ให้ทุกคนเลือกปฏิบัติตามและนำไปใช้ตามสะดวก ดังนี้

1. ไม่เข้าเรียน เมื่อครูส่งลิงก์เรียนออนไลน์มา ให้ปิดอุปกรณ์แล้วนอนต่อ

2. เปลี่ยนรูป ด้วยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ หรือ ภาพพื้นหลัง เป็นข้อเรียกร้องพร้อมกันทั้งห้อง

3. เช็กชื่อแล้วออก คือ เข้าห้องเรียนตามปกติ แต่พอเช็กชื่อครบทุกคนแล้ว ให้ออกจากห้องเรียนออนไลน์ทั้งหมด