ให้กำลังใจหนูน้อย 10 ขวบ

หนูน้อย 10 ขวบ ก้มกราบเท้า ลาคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย หลังมีกันแค่สองคน เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตแส น เศ ร้า ของหนูน้อ ยวัย 10 ข วบ ที่ต้อง เ สี ยคุณพ่อกระทันหัน หลังก่อนหน้านี้มีกันแค่สองคน

จนเกิ ดเป็นภาพเห ตุกา รณ์ที่น่าส งสารเป็นอย่างมาก เมื่อหนูน้อยรายนี้ต้องก้มกราบเท้าพ่อเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางความเศร้ าโศ ก ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า ห นูน้อ ยมีชื่อว่า เด็ กชายชัยวุฒิ ทิอ่อน ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ อาศัยอยู่กับพ่อเพียง 2 คน

ด้านคุณแม่ก็แยกทางกับคุณพ่อ โดยมีบุตรร่วมกัน 2 คน ซึ่งอีกคนเป็นพี่สาวของน้องชัยวุฒิ แต่คุณแม่และพี่สาวนั้นอยู่ต่างจังหวัด และไปสร้างครอบครัวใหม่ และทราบภายหลังคุณแม่ของน้องได้ถูกต้องโท ษขั งอยู่ในเรือ นจำ ส่งผลทำให้น้องชัยวุฒิเหลือตัวคนเดียว ไม่มีอีกแล้วคุณพ่อที่เคยไปส่งโรงเรียน และคุณแม่ผู้ให้กำเนิ ดก็ไม่ได้อยู่ด้วย

แต่ยังดีที่ยังเพื่อนบ้านข้างเคียงคอยดูแลน้อง อาสาเลี้ยงดูน้องจนกว่าจะมีคนมาอุปการะ ด้วยความที่น้องเป็นเด็ กนิสัยดี พูดเพราะ ร่าเริง กิ นง่ายอยู่ง่าย

อ้างอิงจาก : นิติพงษ์ ศรีสุวรรณ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ 191hun