เช็กเงื่อนไข เดินทางข้ามจังหวัด

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 การ เดินทางข้ามจังหวัด สามารถทำได้แล้วหลังรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แต่ยังคงเคอร์ฟิว ซึ่ง 1 กันยายนนี้ สามารถเดินทางได้ กรณีที่มีความจำเป็น

สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเวลานี้ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโร คที่เข้มงวด ตามแนวทางการป้องกันในทุกกรณีทุกโอกาส หรือ Universal Prevention

ในส่วนของการเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มต้องใช้เอกสารดังนี้

1. เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต

2. ถ้าไม่มีข้อ 1 ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ หยุดเชื้ อ เพื่อชาติ https://covid-19.in.th เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่

3. ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ

อย่างไรก็ตาม การขึ้นรถ บขส. ไปจังหวัดภูเก็ต และ การขึ้นเครื่องบิน มีเงื่อนไขต้องฉี ดวั คซี นหรือมีผลตรวจ CV-19