เช็กเลย วันโอน เงินเยียวย า นักเรียน

จากกรณีรัฐบาล ออกมาประกาศมาตรการลดภาระผู้ปกครอง ด้วยการจ่ายเงินเยียวย า นักเรียน จ่ายให้นักเรียนทุกคน ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ม.ปลาย และ ปวช./ปวส. ทั่วประเทศ

โดยจะให้เงินช่วยเหลือ คนละ 2,000 บาท ยอดรวมกว่า 11 ล้านคน ภายใต้วงเงิน 21,600 ล้านบาท

3 หน่วยงานหลัก ที่ได้รับเงินไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนนั้น ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนเอกชน/กศน.) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาของรัฐ)

และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (วิทยาลัย อาชีวศึกษา/เทคนิค) โดยจะได้รับเงินมาภายในเวลา 5-7 วัน

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินกับสถานศึกษาถึงวิธีการรับเงิน ผ่านเลขบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือ เงินสด โดยจะเริ่มดำเนินการภายในวันที่ 31 ส.ค. – ก.ย.2564 เป็นต้นไป

วันได้รับเงินเยียว ย า

โรงเรียนรัฐบาล / เขตพื้นที่การศึกษา / หรือ โรงเรียนในสังกัดวิธีรับเงิน โอนเข้าบัญชี / เงินสด ตั้งแต่ 5 กันยายน 2564

โรงเรียนเอกชน / จ่ายตามรายชื่อนักเรียน / ค่าใช้จ่ายรายหัววิธีรับเงิน โอนเข้าบัญชี / เงินสด ตั้งแต่ 7 กันยายน 2564

กศน จว. / กศน.เภอ / วิธีรับเงิน รับเป็นเงินสด ตั้งแต่ 7 กันยายน 2564

ปวช. – ปวส. / ผู้ปกครองไปรับที่สถานศึกษา / เงินสด ตั้งแต่ 5 กันยายน 2564