พิมรี่พาย

เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ชาวเน็ตให้การติ ดตามมากมาย สำหรับ พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง โดยที่ผ่านมานอกจากเธอจะโดดเด่นในเรื่องความชัดเจน ตรงไปตรงมา ที่ทำให้ชาวเน็ตชื่นชอบไม่น้อยแล้ว

เธอยังเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยช่วยเหลือสังค มเสมอเช่นกัน โดยที่ผ่านมานั้น พิมรี่พาย ก็มักจะลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ขา ดเงิน ขา ดรายได้ หรือตามหน่วยงานที่ขา ดทุนทรัพย์ในการพัฒนา ซึ่งก็มักจะเป็นที่ชื่นชมกันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียว

และครั้งนี้เธอก็ยังจะคื นกำไ รให้กับชาวเน็ตอีก เพราะ พิมรี่พาย ได้ประกาศกลางไลฟ์ขา ยขอ งว่า “พิมรี่ จะแจ ก ร ถฟ อร์จู นเน อร์ 10 คัน แล้วจะแจ ก ม อเต อร์ไซ ค์ 300 คัน แต่ตอนนี้ยังไม่แจ ก เพราะว่าไม่มีขอ ง แจ กไปก็ไม่มีขอ งขา ย เรากำลังเตรียมขอ งให้ลู กค้ าชิ งโช คอยู่”

งานนี้ใครที่กำลังรอลุ้นร ถคันใหม่ ก็รอชิ งโช ค จาก พิมรี่พาย ได้เลย และแน่นอนว่าหลังจากไลฟ์นั้นถูกเผยแพ ร่ไปก็มีชาวเน็ตให้ความสนใจและแชร์ต่อกันรัวๆ เลยทีเดียวจ้า