เปิดภาพ มาวิน

จากกรณีข่าว ผู้กำกับโจ้ พ.ต.อ. ธิติสรรค์ อุทธนผล อดีต ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ ที่ ก่ อ เ ห ตุ ทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย ผู้ ต้ อ ง ห า และใช้ ถุ ง ดำ ค ลุ ม หั ว ผู้ ต้ อ ง ห า จ น เ สี ย ชี วิ ต โดยมี ผู้ ร่ ว ม ก ร ะ ทำ ผิ ด เ ป็ น น า ย ตำ ร ว จ อีก 6 นาย ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเผยคลิป ส.ต.ต. ปวีกรณ์ คำมาเร็ว หรือหมู่ต้อม ที่ร้องไห้ระหว่างถูกคสบคุมตัว และพูดว่า “ขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยครับ” ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าทำไปเพราะนายสั่ง ส่วน พ.ต.ต. รวีโรจน์ ดิษทอง หรือ สารวัตรต้น ก็ระบุว่าทำไปเพราะนายสั่งเช่นเดียวกัน โดยพ่อของสารวัตรต้น ระบุว่าลูกพยายามห้ามนายแล้วแต่ไม่สำเร็จ พร้อมถามกลับว่า ถ้าคนดี ๆ ต้องมาเจอแบบนี้ ต่อไปใครจะกล้าจั บ ย า เ ส พ ติ ด

ล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพขณะทีม ผู้กำกับโจ้ จับ นายจิระพงศ์ หรือ มาวิน ผู้ ต้ อ ง ห า ค ดี ย า เ ส พ ติ ด ถูก จั บ พ ร้ อ ม ย า ไ อ ซ์ 3 กรัม เป็นหลักฐานที่ ตำ ร ว จ ยื น ยั น ว่ า ชุ ด สื บ ส ว น 05 มีการทำบันทึกประจำวัน ก า ร จั บ กุ ม ย า เ ส พ ติ ด จ ริ ง

ขณะที่ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เปิดเผยว่า การ สื บ ส ว น ใ น ค ดี ย า เ ส พ ติ ด พ บ ก า ร ล่ อ ซื้ อ ย า เ ส พ ติ ด จากนายจิระพงศ์ หรือ มาวิน ผู้ ต้ อ ง ห า ค ดี ย า เ ส พ ติ ด ที่ เ สี ย ชี วิ ต ห ลั ง ถู ก จั บ กุ ม แ ล ะ ถู ก ถุ ง ดำ ค ลุ ม หั ว ใ น ห้ อ ง ส อ บ ส ว น โดยย้ำว่า การ ล่ อ ซื้ อ ย า เ ส พ ติ ด มี ข้ อ มู ล ล ง บั น ทึ ก ป ร ะ จำ วั น ไ ว้ กับส่วนกลางของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ มีหลักฐานเป็นเลขธนบัตรที่ใช้ใน ก า ร ล่ อ ซื้ อ จากการตรวจสอบเรื่องนี้ย้ำว่า เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกม. และ พบ ห ลั ก ฐ า น เ ป็ น ย า เ ส พ ติ ด จ ริ ง มี ย า บ้ า – ไ อ ซ์ จ ริ ง