ให้กำลังใจ กานต์ วิภากร ศุขพิมาย

จ า ก กร ณี กา ร จั บ กุ ม พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้กำกับโจ้ อดีต ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ ร่วมกับลูกน้อง 6 นาย ซ้ อ ม ผู้ ต้ อ ง ห า ถึ ง แ ก่ ค ว า ม ต า ย เ พื่ อรี ด ท รั พ ย์ จำ น ว น 2 ล้านบาท จนเป็นข่าวโด่งดัง ล่าสุดทาง กานต์ วิภากร ศุขพิมาย ภรรยาร็อกเกอร์คนดัง เสก โลโซ ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงไอจี wiphakorn15สงสัยความเป็นมาของผู้กำกับโจ้ ว่าเป็นลูกหลานใคร โดยระบุว่า

อีกครั้ง ด้วยข้อความว่า ก็มันไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาไงคะพี่ มันเกิดมายังไง ใครพ่อแม่ไม่รู้ เสือกเงินเยอะเส้นใหญ่ ไฮโซตัดสินได้ตรงตัวเลขอมั้งคะ ถุย อยากจะรู้ว่า เงินที่เอ็งเอามาสนองตัณหา บ้าน 5 ไร่ ไรต่างๆนานา เอ็งรีดไถมาจากผู้ต้องหายาเสพติดทั้งนั้น จนร่ำรวยใหญ่โต กร ร ม ติ ด จ ร ว จ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมมันรวย แล้ว ต า ย ไ ป แ ล้ ว กี่ ค น คะ แล้วพ่อตาก็ตอบปัดเฉยๆ ทั้งๆ ที่รู้เห็น เป็นคนสั่งย้ายไปเองแท้ๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ นะคะ ท่านทราบดี สมรู้ร่วมคิด ช่ว ย เ ห ลื อ ฆ า ต ก ร เ ลื อ ด เ ย็ น โ ร ค จิ ต แต่ใครจะทำอะไรท่านได้ บา ป ก ร ร ม รบกวนท่านๆ ที่คุ ม ค ดี นี้ อ ยู่ ฝากหน่อยนะคะ อยากรู้ว่าจะจริงใจหรือเปล่า

และแล้วก็เข้าสู่โหมดจิตแพทย์อีกแล้ว ฆ า ต ก ร โ ร ค จิ ต ร า ย นี้ เ ป็ นบุ ค ค ล อั น ต ร า ย ที่เ ส พ ติ ด ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รุ น แ ร ง เมื่อทำแล้วก็ยิ่งมันส์ หยุ ด ไ ม่ ไ ด้ ต า ย กั น ม า ข น า ด ไ ห น แ ล้ ว ไม่มีทางเป็นรายแรกแน่นอน และเป็นคน 2 บุคลิก หลายคนบอกผกก.เป็นคนดี ดี เ ชี้ ย ไ ร …ละเชื่อเลย แต่ในคลิปแ-่ง สั ต ว์ น ร ก ม า เ กิ ด น่ า ก ลั ว ชิ บ -าย ขอเลยคะ รีบๆ จับไปป ร ะ ห า ร ชี วิ ต เ ล ย บอกก่อน โพสต์ตามสิ่งที่เป็นจริง ชัดเจน ป่านนี้ทำไมจับตัวไม่ได้! ตอบ!

ไม่ใช่มาจับแต่…โพสต์รูปเล่นไพ่งานวันเกิดหลาน 2 ตา สำนักงานตำ ร วจ แ ห่ ง ช า ติ แหม!! เอารถมารับ-ูถึงบ้านแต่เช้าเลย ทีงี้มาไวจังคะ จับมันโชว์ให้ปชช.เห็นหน่อยว่าจริงใจในการทำ ค ดี และจริงใจต่อปชช. แค่นี้แหละ เฟอรารี่คันเท่าไร แหม ไม่มีการสอบที่มาที่ไปของเงิน งานวันเกิดหลาน ตาละร้อย 2 ตา รถตำรวจมารับแต่เช้าเลยนะคะ อาเมน!!