ธิติสรรค์ อุทธนผล จ่อเข้ามอบตัวแล้ว

ผู้กำกับโจ้ จ่อเข้ามอบตัวแล้ว หลังชุด ไ ล่ ล่ า ร ะ ดั บ มื อ พ ร ะ ก า ฬ เตรียมปิดจ๊อบเข้าจับกุม หลังพบข้อมูลมีผู้ใหญ่บางคน ให้ที่พักพิง ผู้กำกับโจ้

จากกรณี พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้กำกับโจ้ อดีต ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปราบปราม ย า เ ส พ ติ ด สภ.เมืองนครสวรรค์ ร่วมกันลงมือ ท ร ม า น และใช้ถุงพลาสติก คลุ ม หั ว ของ ผู้ ต้ อ ง ห า ค ดี ย า เ ส พ ติ ด เ พื่ อ รี ด เ อ า เ งิ น จำ น ว น 2 ล้านบาท กร ะ ทั่ ง ผู้ ต้ อ ง ห า ที่ ต ก เ ป็ น เ ห ยื่ อ ร า ย นี้ ข า ด ใ จ ต า ย ในเวลาต่อมา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจในโรงพัก ได้ทำการร้องเรียน และมีการป ล่ อ ย ค ลิ ป ภ า พ ข ณ ะ เ ห ยื่ อ กำ ลั ง ถู ก รุ ม ทำ ร้ า ย จนทำให้เกิดกระแสสังคมวิพากวิจารณ์อย่างหนัก กระทั่งเวลาต่อมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้เซ็นคำสั่งให้ “ผู้กำกับโจ้” ออกจากราชการไว้ก่อน เนื่องจาก ป ร ะ พ ฤ ติ ชั่ ว อ ย่ า ง ร้ า ย แ ร ง และให้พนันงาน ส อ บ ส ว น ดำ เ นิ น ค ดี และขออนุมัติศาล ออกหมายจับในเวลาต่อมา

โดยภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ ตำ ร ว จ ที่ ก ระ ทำ ค ว า ม ผิ ด ทั้ง 7 ราย ได้แยกย้ายกันหลบหนี โดยเฉพาะ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ หรือ “ผู้กำกับโจ้” ไหวตัวทัน และสามารถหลบหนีไปได้อย่าง ห วุ ด ห วิ ด ส่วนเจ้าหน้าที่ตำ ร ว จ ที่เหลือ ได้ถูก ชุ ด สื บ ส ว น ตำ ร ว จ ภู ธ ร ภ า ค 6 เข้าจับกุมได้ในเวลาต่อมา จำนวน 5 ราย และสามารถหนีการจับกุมไปได้ 2 ราย รวมทั้ง “ผู้กำกับโจ้”

ล่าสุดมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ ตำ ร ว จ ชุ ด ไ ล่ ล่ า ซึ่งได้มีการระบุว่า พ.ต.อ.ธิติสรรค์ หรือ “ผู้กำกับโจ้” ได้ติดต่อเพื่อขอเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ ตำ ร ว จ ชุ ด จั บ กุ ม แ ล้ ว โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการแจ้งพิกัด และสถานที่การเข้า ม อ บ ตั ว

นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่า พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ชุดไล่ล่าทั้ง 3 ทีม ซึ่งเป็นชุดสืบสวน ร ะ ดั บ มื อ พ ร ะ ก า ฬ ประกอบด้วย ทีมไล่ล่าชุดแรกมี พล.ต.ต.จิระภพ ภูริเดช รอง ผบช.ก. เป็นหัวหน้าชุด , ที ม ไ ล่ ล่ า ชุ ด ที่ ส อ ง มี พล.ต.ต.นพศิลป์ พูนสวัสดิ์ ผบก.สส.ภ.7 เป็นหัวหน้าชุด ส่วนทีมไล่ล่าชุดที่สามมี พ.ต.อ.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบก.ปส.3 เป็นหัวหน้าชุด ซึ่งทั้งสามทีมขณะนี้ได้ตีวงแคบลงไปทุกขณะ โดยเ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล ร า ย ห นึ่ ง ที่ ใ ห้ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ และพาตัว “ผู้กำกับโจ้” หลบหนี และให้ที่พักพิง

ทั้งนี้ สำหรับบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และให้ที่พักพิงนั้น ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดไล่ล่า ได้รายงานให้ พล.ต.อ.สุชาติ ได้รับทราบแล้ว