เปิดรายละเอียด คนละครึ่งเฟส 3

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยเมื่อวันที่ 5 มี.ค. ว่า กระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการ ออกแบบโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 เพื่อสร้างกำลังซื้อต่อเนื่องให้กับระบบเศรษฐกิจ

โดย นายกฤษฎา กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาในรายละเอียด โดยเฉพาะเรื่องจำนวนผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ ว่า ควรจะใช้หลักเกณฑ์ใดซึ่งหากยึดตามเกณฑ์เดียวกันกับมาตรการ เราชนะ ก็จะอยู่ที่ราว 30 ล้านคน ก็ต้องมาคำนวณต่อถึงงบประมาณ ว่า จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไรและรัฐบาลมีเงินเพียงพอหรือไม่ อย่างไรก็ตามยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเป็นจำนวนเท่าไร ทั้งนี้ โดยหลักการเบื้องต้น “คนละครึ่ง” ยังอยู่ภายใต้แนวคิด โค-เพย์ คือ รัฐช่วยจ่าย 50% และ ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเองอีก 50%

อย่างไรก็ตาม คาดว่า โครงการ คนละครึ่งเฟสสาม ที่จะเพิ่มเติมจาก คนละครึ่งเฟสแรก และ คนละครึ่งเฟสสอง ก็คือ คนละครึ่งเฟส 3 จะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการได้ด้วย อาทิ การจ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะ เช่นเดียวกับมาตรการเราชนะ นอกจากนี้ ในส่วนของความคืบหน้า โครงการ เราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ เราชนะกลุ่มพิเศษ ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงคนชรา ซึ่งปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 ไปนั้น รัฐบาลก็ได้ทำการขยายเวลาการลงทะเบียนออกไปถึงวันที่ 26 มี.ค.64 เพื่อให้ประชาชนที่ตกหล่นยังสามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปลงทะเบียนแทนได้ โดยระหว่างวันที่ 6 ถึง 7 มีนาคม 2564 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)จะปิดระบบลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและจะเปิดระบบรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่เพื่อดำเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน ดำเนินการรับลงทะเบียน นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือในการรับลงทะเบียนให้แก่กลุ่มดังกล่าวให้ครอบคลุมต่อไป โดยหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง โทร.0-2111-1122 (24 ชั่วโมง)

การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 วัน จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน โทร. 0-2111-9999 กด 3 (24 ชั่วโมง)

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ โทร. 0-2111-1122 กด 2 (24 ชั่วโมง)

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ โทร. 0-2109-2345 กด 3 (24 ชั่วโมง) อ คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการฯ โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 วัน จ – ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)