ม.33 เรารักกัน วันนี้วันสุดท้าย เช็กเลยคุณสมบัติ ผู้ได้สิทธิ์

เช็กเลย คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการ “ม.33 เรารักกัน” รับเงินช่วยเหลือ 4,000 บาท วันนี้วันสุดท้ายแล้ว

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่า จากกรณี ครม. มีมติอนุมัติมาตรการ ม.33 เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ปกระสงกันตน มาตรา 33 จำนวนทั้งสิ้น 9,2700,000 คน โดยมอบเงิน 4,000 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีวิต โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2564

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ “ม.33 เรารักกัน” มีดังนี้

1. ต้องมีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

3. ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

4. ไม่ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ

5. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ โครงการ “ม.33 เรารักกัน” วันที่ 7 มีนาคม 2564 จะเป็นวันสุดท้าย ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียน หลังที่ผ่านมามีคนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้วกว่า 8 ล้านราย