เปิด 6 ขั้นตอน รับเงิน 4,000 ม.33

7 มีนาคม 2564 วันสุดท้ายของการลงทะเบียน โครงการ ม.33เรารักกัน ตามมาตรการเยียวยาของผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 เพื่อรับเงินจำนวน 4,000 บาท ผ่านแอพฯ เป๋าตัง

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิได้สิทธิจะต้องอยู่ในเงื่อนไข และคุณสมบัติที่กำหนดคือ

1.ต้องมีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

3.ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิในมาตรการเราชนะ

5.ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท โดยยึดตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หากใครยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ ม.33เรารักกัน และตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติที่ระบุดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนห้ามเกินวันที่ 7 มี.ค. 64 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียน ลุ้นเงิน 4,000 บาท

1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

2. กดคลิกไปที่ปุ่ม ประชาชนลงทะเบียนใหม่ (ปุ่มสีแดง)

3. ระบบจะโชว์รายละเอียดโครงการ และการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการรับสิทธิต่างๆ ให้กดคลิกหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงข้างต้น จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน

4. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, เลขหลังบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, ระบุจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากท่านเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือได้รับสิทธิโครงการเราชนะ จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน

5. เมื่อกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลครบแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดคลิกที่ “ลงทะเบียน” (แถบสีฟ้า)

6. หลังจากนั้น ระบบจะถามหาเลขรหัส OTP (จะส่ง SMS มาให้ตามเบอร์มือถือที่กรอกไป) กรอกเลข OTP ที่ได้มา ลงไปในช่อง แล้วกด ยืนยัน OTP หลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยระบบจะขึ้นข้อความว่า ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com

วิธีลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

 

กระทรวงแรงงาน ได้ประสานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และธนาคารกรุงไทย ไปตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนตามโรงงานต่างๆ ทั้งนี้ขั้นตอนเพิ่มเติมต้องรอทางกระทรวงแรงงานประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง

หลังจาก ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com เรียบร้อยแล้ว ให้รอตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บ www.ม33เรารักกัน.com เช่นเดิม เมื่อขึ้นข้อความได้รับสิทธิ ให้ทำการยืนยันตัวตนผ่านแอพฯเป๋าตัง

โดยมีขั้นตอนการเข้าใช้งานแอพฯ เป๋าตัง คือ

1.ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อรอรับเงิน และใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง พร้อมกรอกข้อมูล ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือยืนยัน OTP (one time password) 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่กรอก

2. กดยอมรับเงื่อนไขการบริการของแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

3. ระบุ PIN 6 หลัก ซึ่งจะเป็นรหัสที่ใช้ในการทำรายการทุกครั้ง

4. ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet (เพื่อใช้สำหรับการใช้จ่ายในมาตรการ ม.33เรารักกัน คนละครึ่ง เราชนะ รวมถึงมาตรการอื่นๆ จากรัฐ)

5. กดยืนยันตัวตน ม.33เรารักกัน

วงเงิน 4,000 บาท ที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมไว้ใช้ครั้งเดียวได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากยังใช้เงินไม่หมดภายในวันดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิเงินส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติ