หมอธีระวัฒน์ เผย ผลวิจัย ฉี ด ไขว้ SV+AZ

หมอธีระวัฒน์ เปิดเผย ผลวิจัย ฉี ด ไขว้ SV+AZ ภูมิที่สูงนั้น เป็นเพียง ภูมิรวม ไม่ใช่ภูมิที่ยับยั้งไ วรั สแต่อย่างใด สูตรที่ได้ผล คือ ซิโนแวค 2 เข็ม แล้วบูสด้วยแอสตร้าเซนเนก้า

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโร คอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ข้อมูลที่ทางการออกมาเปิดเผยว่าการใช้เข็มที่หนึ่ง คือ ซิโนแวค และเข็มที่สองเป็น แอสตร้า นั้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ภูมิที่วัดจะดูสูงกว่า ซิโนแวค 2 หรือ แอสตร้า 2 แต่ภูมิที่เห็นนั้นเป็น “ภูมิรวม” ไม่ใช่ภูมิที่ยับยั้งไ วรั ส (ในรูปแรก)

และเมื่อดูภูมิเฉพาะเจาะจงที่ยับยั้งไ วรั ส เดลต้า นั้น ที่ดีที่สุด คือ ซิโนแวคสองเข็ม ตามด้วยเข็ม 3 แอสตร้า ดังนั้น ข้อมูลนี้ ยืนยันว่า ประสิทธิภาพของการไขว้ เข็ม 1 ซิโนแวค และ เข็ม 2 แอสตร้า นั้น ไม่ได้ทำให้มีกำไรขึ้น และไม่ข้ามไปคุ้มกัน เดลต้า ดีกว่า จะเสี ย แอสตร้า ไปเปล่า ๆ หรือไม่

โดยมีข้อสังเกตุอีกประการ คือ AZ AZ ตามรูป ทำไมระดับต่อ เดลต้า ไม่สูงเหมือนรายงานในต่างประเทศทั้งหมด เป็นเพราะ คนสูงอายุมากหรือไม่”