คุณหมอ ขอไม่ลาออก

พญ.ร่ำไห้ขอโทษยอมรับเห็นแก่ตัว พาพี่สาว-แม่ฉี ด ‘ไ ฟเ ซ อ ร์’ ย้ำขอใช้ก้นขวดเหลือทิ้ง จากประเด็นดราม่ารุนแรงในโลกออนไลน์ เมื่อเเพทย์หญิงรายหนึ่ง ใน รพ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช พาญาติที่ไม่ใช่บุคลากรด่านหน้ามา ฉี ด วั ค ซี นไ ฟเซอร์ จนเกิดกระแสไม่พอใจวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างกว้างขวาง

ต่อมา นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอมรับว่า มีการ ฉี ด วัค ซี น ไ ฟ เซอร์โ ด๊ สดังกล่าวให้กับพี่สาวกับแม่จริง ของ พญ.คนดังกล่าวจริง แต่ได้ฉีดให้พี่สาว ส่วนแม่ยังไม่ได้ฉี ด เนื่องจาก ผอ.รพ.นบพิตำ สั่ ง ห้ า ม ฉี ด วั ค ซี น ไ ฟเ ซ อร์ใ ห้บุคคลภายนอกเ ด็ ด ข า ด

ต่อมาแพทย์หญิงที่ตกเป็นข่าวได้ยื่นใบลาออกต่อ ผวจ.นครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้วตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ รพ.นบพิตำ พญ.กฤตยาณี พูลเพียร หรือ “หมอกุ๊บกิ๊บ” อายุ 27 ปี แพทย์ประจำ รพ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ที่ตกเป็นข่าว เปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่า ในวันที่ 12 ส.ค. ทางทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด่านหน้าจะต้องเดินทางไปช่วย รพ.บุษราคัม จ.นนทบุรี ทาง รพ.จึงได้เบิ กวั ค ซี น ไ ฟ เ ซ อ ร์มา 1 ขวด ทำการ ฉี ด ให้กับบุคลากรเป็นโด๊ สที่ 3 จำนวน 6 คน ที่จะเดินทางไปช่วย รพ.บุษราคัม

พญ.กฤตยาณี กล่าวต่อว่า หลังจากฉีดครบแล้ว พบว่ามีวั ค ซี น เหลือก้นขวดก็ต้อง ทิ้ งไปโดยเปล่าประโยชน์ ในความคิดของตนมองว่าน่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กว่าทิ้งถังขยะไป ต่อมาวันที่ 13 ส.ค.ทาง รพ.นบพิตำ จะทำการ ฉี ด วั ค ซี น ให้บุคลากรด่ า น หน้าจำนวน 66 คน โดยเบิกวั ค ซี น ไ ฟ เ ซอร์มา 11 ขวด ช่วง 13.00 น. เศษ ตนได้เดินมาที่จุดฉีดวัคซีนถามทีมฉี ด วั ค ซี น ว่า มีวั ค ซี นเ หลือก้นขวดบ้างไหม ทีม ฉี ด วั ค ซี น ก็ตอบว่า บางขวดก็เหลือบางขวดไม่เหลือ โดยวั ค ซี น ที่เหลือโด๊สที่ 7 ก้นขวดนั้น ไม่มีใครรับรองว่า มีคุณภาพหรือไม่ เขาจะไม่ใ ห้ฉี ด ให้ใคร เพราะอาจจะไม่ได้คุณภาพ

“หมอเลยถามว่า ขวดที่เหลือหมอขอได้ไหม เพื่อจะฉีดให้แม่กับสาว จึงโทรฯ ไปให้พี่สาวที่ช่วยงานในคลินิกหน้า ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา ให้ขับรถพาแม่มาด้วย โดยบอกกับพี่สาวและแม่ว่ามี วั ค ซี น ก้นขวดที่เขาทิ้งแล้วจะเอาไหม ฉี ด ไหม พี่สาวบอกว่าเอา วั ค ซี น อะไรก็ได้ขอให้ได้ ฉี ด และด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เอา วั ค ซี น ก้ นขวดที่เหลือทิ้งถังขยะมา ฉี ด ให้พี่สาว จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่แจ้งเรื่องให้ ผอ.รพ.ทราบ ท่าน ผอ.จึงสั่งระงับการฉี ดวั ค ซี นให้บุคคลภายนอก ดังนั้นแม่จึงยังไม่ไ ด้ ฉี ด ตามที่เป็นข่าวทางสื่อบางสังกัดว่า หมอเบียดบังเอาวั ค ซี น โด๊สที่ 6 ฉี ด ให้แม่นั้นไม่เป็นความจริง” พญ.กฤตยาณี กล่าว

พญ.กฤตยาณี กล่าวอีกว่า เมื่อพี่สาวมาถึง ตนจึงให้เข้าไปนั่งในจุดที่ฉี ด วั ค ซี น เพราะห มอ มีความบริสุทธิ์ใจในการ ฉี ด วั ค ซี น ก้นขวดให้พี่สาว บุคลากรด่านหน้าที่ต้อง รั บวั ค ซี น ทุกคนก็นั่งอยู่ ตนไม่มีทางที่จะเบียดบังไปแย่งวั คซี นเ อาของใครฉีดให้พี่สาวและแม่ ยืนยันว่า วั ค ซี นที่ฉี ดให้พี่สาวเป็นวั ค ซี น ที่ทิ้งแล้ว และเขาจะไม่แนะนำให้เอามา ฉี ด ให้กับบุคลากรด่า นหน้า หากมีเหลือก็ทิ้ง ตนคิดว่าอย่าทิ้งเลยมันเ สี ย ดาย หากไม่บริสุทธิ์ใจจริงๆ ตนก็บอกพยาบาลว่า หมอเอาไป ฉี ด ให้พี่สาวเอง ฉี ด ในห้องหมอ ในรถก็ได้ หรือจุดไหนก็ได้ไม่ให้ใครเห็น ไม่มีใครรู้ แต่ด้วยความที่หมอบริสุทธิ์ใจ และคิดน้อยไป จึงให้พยาบา ล ฉี ด ให้พี่สาว ณ จุด ๆ นั้น จนเป็น เ ห ตุให้คนบางคนที่เห็นเ ห ตุ การณ์อาจจะไม่เข้าใจ และวิตกกังวลลว่าหมอไปแย่งวั ค ซี น ของบุคลากรด่านหน้ามาหรือเปล่า