พ่อและแม่ไม่ให้กลับเข้าบ้าน

เรียกได้ว่าในวันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ในบ้านเมืองเราในตอนนี้ หลายคนคงคิดเหมือนๆกันว่าในตอนนี้บ้านเราน่ าก ลัวมากๆเพราะเ กิ ดเห ตุก ารณ์ โ ร ค ร ะ บ า ด ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่ไม่รู้เลยว่าเห ตุก ารณ์จะดีขึ้นหรือว่าจะมีผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ลดลงเมื่อไหร่กันแน่ เพราะทุกวันนี้ เ กิ ด ผลกร ะท บอย่างห นั กเลยก็ว่าได้ ทั้งการประกอบอาชีพ และการดำเนิน ชี วิ ต นั่นเอง

เมื่อวานนี้ 16 ส.ค.64 ที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีเรื่องราวของห ญิ งส าวรายหนึ่ง อ า ยุ 43 ปี ถูกพ่อแม่ไล่พ้นบ้านเพราะเรื่อง ติ ดc v-1 9 แม้ส าวรายนี้จะ รั ก ษ า c v-1 9ห ายแล้วก็ตาม แต่พ่อและแม่แท้ๆ และญาติพี่น้องไม่ยอมให้เข้าบ้านแถมไล่พ้นบ้านให้ไปไกลๆ ต่อมานายวีระพล รักเสมอวงษ์ แ อ ด มิ น เ พ จ บ้านดุงอั พเ ด ท Bandung Update จิ ต อ า ส า ช่ ว ยชาวบ้าน ติ ดc v-1 9 และเป็นจิ ต อ า ส า ที่ช่ วยห ญิ งส าวคนนี้

หลังจากต้องระหกระเหินนอนตามสถานีตำ ร ว จ และ บขส.มานานกว่า 3 วัน พร้อมกับได้พาไปทำบัตรประชาชนใบใหม่หลังจากใบเก่าได้ห ายไป และได้พาตั วมาพักที่บ้านสวนเพื่อรอเดินทางไปยัง จ.ภูเก็ต ในเร็ววันนี้
น.ส.ส้ม (นามสมมติ) อายุ 43 ปี เ ปิ ดเ ผ ยว่า แต่ก่อนต นเองทำงานเป็นแคชเชียร์ที่บาร์ใน จ.ภูเก็ต เมื่อต้นเดือนได้เดินทางกลับมาบ้านที่ จ.อุดรธานี โดยนั่งรถทัวร์โดยสารมาลงที่กรุงเทพฯ จากนั้นได้ต่อรถมาที่ จ.อุดรธานี พอมาถึงก็มา กั ก ตั ว ที่บ้านสันติสุขที่ อ.บ้านดุง เป็นเวลา 14 วัน

และจากการ ต ร ว จ ห า เ ชื้ อ ก็พบว่า ติ ด c v-1 9 รั ก ษ า ตั ว ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราช อ.บ้านดุง 2 วัน จากนั้นไป รั ก ษ า ตั ว ต่ อ ที่สามพร้าวตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.64 จนถึงวันที่ 29 ก.ค.64 เมื่อห ายแล้วทางแ พ ท ย์ได้ออกใบ รั บ ร อ ง แ พ ท ย์ว่าห ายเป็นปกติแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านที่ อ.บ้านดุง ยังไม่พอไป กั ก ตั ว ที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งอีก 14 วันเพื่อความสบายใจโดยมีกำนันฯ ต.บ้านดุง จัดสถานที่ให้ พอ กั ก ตั ว ครบแล้วก็ดีใจเดินทางกลับบ้าน ไปบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.บ้านดุง

เพื่อไปพบห น้ าพ่อและแม่ แต่ปรากฏว่าพอไปถึงพ่อกับแม่กับไล่ตนเองโดยบอกว่า “มึ งไปไกลๆ มึ ง ติ ด c v-1 9 แม้จะ รั ก ษ าห ายก็ตาม บ้านนี้มีลูกๆ หลานๆ อีกหลายคน” เมื่อได้ยินพ่อกับแม่พูดอย่างนั้น ตนเองจนส ะอึ กพูดอะไรไม่ออก ได้แต่ ร้ อ ง ไ ห้ ออกมาจากบ้าน แต่ก่อนออกมาก็พยายามพูดให้ทุกคนเข้าใจว่า รั ก ษ า ห ายแล้วพร้อมกับใบ รั บ ร อ ง แ พ ท ย์ ให้ดูแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ ตนเองจึงต้องเดินออกจากบ้านแล้วมานอน บขส.บ้าง สถานี ตร.บ้านดุงบ้าง คิดแล้วช้ำใจ จะไม่ขอเข้าบ้านอีกแล้ว ไปก็ โ ด น ด่ า ไม่มีใครต้อนรับ ขอกลับไปภูเก็ต โดย น.ส.ส้มพูดไป เ ช็ ด น้ำ ต า ไป

นายวีระพล รักเสมอวงษ์ แ อ ด มิ น เ พ จ บ้านดุงอั พเ ด ท Bandung Update และเป็นจิ ตอ าส าที่ช่ วยห ญิ งส าวคนนี้ เ ปิ ดเ ผ ยว่า ตนเองเพิ่งกลับจากเดินทางไปรับชาวบ้านจากกรุงเทพฯ มาถึงอุดรเมื่อเช้าวันนี้ ก็ได้รับแ จ้ งจากตร.ว่ามีห ญิ งส าว รั ก ษ าc v-1 9ห ายแล้วแต่พ่อแม่และญาติพี่น้องไม่ให้เข้าบ้านมาแล้ว 3 วัน มานอนที่ บขส. และ สภ.บ้านดุงบ้าง และวันนี้ทราบว่าจะไปขอนอนที่วัดฯ จึงเดินทางไป ต ร ว จ ส อ บ ที่บ้านโนนกกบาก ก็พบห ญิ งคนนี้ไปขอนอนที่วัดกับเจ้าอาวาส แต่เมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าเคย ติ ด c v-1 9มาก็เลยเป็น ห่ ว ง ตนเองจึงอาสาให้มานอนที่บ้านสวน

ต่อมาทราบว่า ส าวคนนี้ทำบัตรประชาชนห ายด้วย ก็เลยพาไปทำบัตรประชาชนใหม่ ก็ได้รับความร่ ว ม มื อ จากท่านนายอำเภอบ้านดุงและปลัดอำเภอ จนได้บัตรประชาชนใหม่ และทาง ส า มี ที่อยู่ภูเก็ตก็โทรมาบอกว่า ขอให้ผมช่ วยเขาหน่อยเพราะพ่อแม่ไล่พ้นจากบ้าน ตนเองก็ยินดี ยามนี้ต้องช่ วยกัน ตอนนี้ให้มานอนที่บ้านสวนไปก่อน และเห็นทาง ส า มี บอกว่าจะส่ งเงินมาให้อีก 2 วัน เพื่อเป็น ค่ า รถให้ภรรยากลับไปที่ภูเก็ต ช่วงนี้ก็ให้นอนที่บ้านสวนตนเองก่อน และ ภ า ย ใ น 2 วันนี้ต นเองจะเดินทางไป กทม.รับผู้ ป่ ว ย c v-1 9กลับมา รั ก ษ า ก็จะอ าส าพาไปส่งภูเก็ตด้วย