มนูญ ลีเชวงวงศ์ ขอเตือนคนไทย

เรียกได้ว่าตอนนั้นหลายๆคนควรดูเเลตัวเอง อย่าง เข้มงวด จริงๆค่ะ เเละล่าสุด วันที่ 12 ส.ค. 64 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโร ค ระบบการห ายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ข้อความบนเพจเฟซบุ๊ก “หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC” ถึงสถานการณ์การแพร่ระ บ าดของโ ควิ ด ในประเทศไทย โดยระบุว่า “100 วันข้างหน้าจะเป็น 100 วันอั นตร าย

จำนวนคนติดเชื้ อ และเสียชีวิตจากเชื้ อไ ว รั สโควิ ด สายพันธุ์เดลตาในประเทศไทย จะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ต่อให้เรามีมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นแค่ไหน อยู่บ้าน ก็ไม่สามารถหยุดเชื้ อได้ บ้านกลับเป็นแหล่งระบ าดที่สำคัญที่สุด จึงควรผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บางอย่างได้บ้าง ก่อนที่เศรษฐกิจจะเสียหายมากไปกว่านี้ ใน 100 วันข้างหน้า

ตัวเลขผู้ติดเชื้ อไ วรั สโค วิ ด-19 ที่แท้จริงของประเทศไทยอาจเพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้านคน หมายถึงคนไทยครึ่งประเทศจะติดเชื้ อ และจะมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 3 หมื่นคน คนไทยฉี ดวัคซี น ป้องกันโร คโ ค วิด เข็มแรกแล้ว 16 ล้านคน ยังขาดอีก 40-45 ล้านคน วิธีเดียวที่จะลดจำนวนผู้ ป่ วยหนักเข้านอนในรพ.และลดจำนวนคนเสียชีวิต คือการฉี ดวัคซี น

และต้องเร่งฉี ดให้เร็วที่สุดภายใน 100 วันข้างหน้า ไม่ใช่รอถึงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า โดยปูพรมฉี ดวัคซี นแอสตร้าเซนเนก้าให้คนไทยอีก 40-45 ล้านคน ฉี ดวันละ 5 แสนคน โดยให้เข็มแรกทุกคนไปก่อน เมื่อมีวัคซี นเพิ่ม ค่อยให้เข็ม 2 ในภายหลัง ข้อมูลจากฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ระบุว่าวัคซี นแอสตร้า 1 โดส มีประสิทธิภาพสูงในการลดการป่ วยหนักถึงขั้นเข้ารพ.และเสียชีวิต โดยมีข้อมูลจากการใช้วั คซีนในประเทศแคนาดา พบว่าวัคซี น 1 โดส ป้องกันการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้ อโค วิ ดสายพันธุ์เดลตาได้ 87% และสายพันธุ์อัลฟา 90%

ปัญหาสำคัญเรากำลังประสบขณะนี้ คือการขาดแคลนวัค ซีนอย่างหนัก ผมเคยเขียนลงใน FB เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ปีนี้ เสนอให้รัฐบาลไทยเจรจาต่อรองกับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าให้ส่งมอบวั คซี นที่สั่งจองล่วงหน้าให้ประเทศไทยเร็วขึ้น แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะประเทศไทยสั่งจองวัคซี นล่วงหน้าน้อยและช้ากว่าประเทศอื่น

ผมเห็นด้วยกับ ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามพรบ.ความมั่นคงด้านวัคซี นฯงดการส่งออกวั คซี นที่ผลิตที่ Siam Bioscience ให้ประเทศอื่นเป็นการชั่วคราว

ขณะนี้บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์มีกำลังการผลิตวั คซี นประมาณเดือนละ 10-15 ล้านโดส หากใช้อำนาจตาม พรบ.งดการส่งออก ทำให้ประเทศไทยมีวั คซี น 30-45 ล้านโดสในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ถ้าทำเช่นนั้นได้ เรามีโอกาสที่จะลดความสูญเสีย ลดจำนวนผู้ป่ว ยเข้านอนในโรงพยาบาลและลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ 80

แต่การฉี ดวั คซี นไม่ได้ลดจำนวนผู้ติดเชื้ อ การดำเนินการเช่นนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศอื่นในภูมิภาคในการที่จะได้รับวั คซี นจากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าลดลงชั่วคราว แต่เราจำเป็นต้องทำ ผมเชื่ อว่าประเทศอื่นคงทำแบบเดียวกับเรา ถ้าเจอสถานการณ์โร คโ ควิ ด-19 ที่ย่ำแย่จากสายพันธุ์เดลตาเหมือนเราในขณะนี้