ส่งกำลังใจ ยุ้ย ปัทมวรรณ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับ ยุ้ย ปัทมวรรณ มา เ ผ ย ค ว า ม รู้ สึ ก เรื่องราวในครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับ ยุ้ย ปัทมวรรณ มา เ ผ ย ค ว า ม รู้ สึ ก เรื่องราวในครอบครัว

“เพราะลูกชายเป็น ข้ า ร า ช ก า ร เ บิ ก ไ ด้ ส่วนนึง แล้วยุ้ยก็เอา เ งิ น ม า ล ง ก อ ง ก ล า ง ส่วนนึง รวมของพ่อด้วย” เ ปิ ด ใ จ ถึ ง ค่ า รั ก ษ า พยาบาล ‘แม่ทุม ปทุมวดี’ ร่วม 20 ล้ า น บ า ท ถึง ขั้ น ข า ย บ้านลาดพร้าว 7 1 เลย “มันหลายอย่าง บ้านอยู่ติดคลองก็เลย ท รุ ด ป ล ว ก ขึ้ น ด้ ว ย ถ้า ซ่ อ ม ก็ 10 ล้าน”

“ประการสำคัญ มองไปตรงไหนก็เห็นเขา เป็นการตัดสินใจที่ยากมาก ที่ เ สี ย ใ จ เพราะบ้านหลังนี้เขา ซื้ อ ด้วยเงินที่เราให้เขาแล้วเขาสะสมเรื่อยๆ” “จนเอาไป ซื้ อ บ้ า น ก็ ข า ย ไปได้ 1 0 ก ว่ า ล้ า น ” ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราให้กำลังใจกันยังไงบ้าง “เราอยู่ด้วยความหวัง แล้วเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน”

“แต่คนที่เข้มแข็งที่สุดในบ้านเป็นยุ้ยนะ คนที่ เ ค รี ย ด และ คิ ด เ รื่ อ ง นี้ ม า ก ที่สุดน่าจะเป็นพ่อ” ที่ผ่านมา พ่ อ เ ค ย ร้ อ ง ไ ห้ บ้ า ง ไ ห ม “บ่อย เวลานอนบางทีเขาขึ้นนอนกันแล้ว แต่ พ่ อ ยั ง น อ น ไ ม่ ห ลั บ ทุกวันนี้พ่อต้องเปิด พ ร ะ ส ว ด ม นต์ เพื่อให้พ่อหลับ ไม่งั้นพ่อ จ ะ ไ ม่ ห ลั บ คิ ด เ รื่ อ ย ๆ ”

“ น้ำ ต า ก็ จ ะ ไ ห ล เอง ทำไมเราต้องมาเป็นอย่างนี้ ชีวิตเรากำลังจะมีความสุขอยู่แล้ว ทำไม เ ห ตุ ก า ร ณ์ แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา” และช่วงเวลาที่ผ่านมา โด่งอยากมีลูกเพิ่มอีกคน เค้าอยากให้ลูกมีเพื่อน เพราะยุ้ยไม่คิดว่าจะมีอีกคน เพราะรู้สึกว่าอยากจะทำทุกอย่างให้กับเค้าแบบเต็มที่ที่สุด แต่พอโด่งพูดทุกวัน และบวกกับเห็นคุณ แ ม่ ป่ ว ย เราก็คิดว่าถ้าวันนึงเรา ไ ม่ ส บ า ย ลูกจะคุยกับใคร ก็เริ่ม เ ข ว และน้องพริมมี่ก็อยากจะมีน้องสาว