จับตาล็อกดาวน์ใหญ่ 18 สิงหาคม

เรียกได้ว่าหนักจริงๆ สำหรับสถานการณ์โ ค วิ ด ในประเทศไทยเรา ที่ตอนนี้ยอดสะสม พุ่งขึ้นสูงมาก และยังไม่มีวี่แววจะลดลงเลย แม้จะมีการประกาศล็อกดาวน์ เคอร์ฟิวส์ ไปแล้ว แต่เหมือนว่ายังไม่ค่อยจะมีผลสักเท่า ไหร่ เมื่อวันที่ 9 ส.ค.64 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า จากกรณีที่มีประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุ กเ ฉิ น ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้า มการชุมนุม การทำกิ จก ร ร ม การมั่ ว สุ ม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ของโ ค วิ ด (ฉบับที่ 9)

แต่ยังมีการรวมตัวชุมนุมอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศนั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่โ ค วิ ด หรือศปก.ศบค. มีความเป็นห่วง ทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพราะอยู่รวมกันจะทำให้เกิดการแพร่ ส่วนแผนรับมือการชุมนุมยังเป็นความรับผิดชอบของตำรวจ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้เสนอมาตรการใดเพิ่มเติม ต้องรอให้ครบกำหนด 14

วันคือวันที่ 18 ส.ค. ที่จะประเมินมาตรการ ส่วนจะทบทวนปรับเปลี่ยน มาตรการภายหลังประกาศใช้ล็อกดาวน์หรือไม่นั้น ต้องรับฟังกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก หากจำนวนผู้ติดเ ชื้ อและจา กไปพุ่งสูงขึ้นแบบไม่มีเหตุผล คงต้องมาคิดกันใหม่ แต่หากตัวเลขยังทรง

สามารถใช้มาตรการเดิมต่อไปได้ โดยสถานการณ์จะถึงจุดพีกสุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนย้ายของประชาชน หากประชาชนยังเคลื่อนย้ายอยู่แบบปัจจุบัน ตัวเลขก็จะทรงไปเรื่อยๆ