หมอนิธิพัฒน์ เตือน เดือน สิงหาคม อย่าออกจากบ้าน

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชา โ ร ค ระบบการหายใจและ วั ณ โ ร ค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล มหาวิทย าลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุข้อความว่า “หลังจากเป็นที่เฝ้ารอมานาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าอื่นที่ทำงานกับผู้ ป่ ว ย และผู้มีความ เ สี่ ย ง CV-19 วั ค ซี น ของ ไฟเซอร์ ได้ถูกเริ่มกระจายออกไปทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวาน สำหรับเตรียมการเริ่ม ฉี ด ให้กับบุคคลในเป้าหมายในสัปดาห์หน้า แล้วขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่อ ๆ ไปให้เร็วที่สุด เมื่อวานบ่ายแก่ ๆ แล้วทางรพ.ศิริราชก็ได้รับ วั ค ซี น ล็อตแรกพร้อมกับในอีกหลายที่ ทีมงานบริหารวั ค ซี นได้วางแผนเตรียมการกันอย่างเข้มแข็งและไม่รอช้า แต่เนื่องจากเป็น วั ค ซี น ที่มีความยุ่งยากในการเก็บรักษา

รวมถึงความซับซ้อนในการเตรียม วั ค ซี น ให้พร้อม ฉี ด วันนี้จึงได้เริ่มมีการทดสอบระบบต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดเตรียมไปจนถึงกระบวนการ ฉี ด ให้ได้เร็วที่สุด โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทีม CV-19 วิ ก ฤ ตทั้งสามทีมจำนวน 12 คนสมัครใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มแรก

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของรุ่นบุกเบิก ขอชมว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่น ส่วนตัวแล้วเนื่องจากวั ค ซี น เข็มที่สามนี้มีปริมาณเพียง 0.3 ซีซี ซึ่งน้อยกว่า วั ค ซี น ของ ซิ โ น แ ว็ ค คือ 0.5 ซีซีที่ ฉี ดไปแล้วสอง เ ข็ ม ทำให้ความรู้สึก ป ว ด ตึงบริเวณต้นแขนน้อยกว่าครั้งก่อนๆ

ส่วนผลข้างเคียงอื่นผ่านมากว่า 6 ชั่วโมงก็ยังไม่ปรากฏ เมื่อ ฉี ด เสร็จ หมาดๆ และย่างเท้าถึง ไอ ซี ยู CV-19 ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ คงจะด้วยแ รง อิ จ ฉ า ของแพทย์และพยาบาลในทีมที่สมัครไปไม่ทันวันนี้ พวกเขาจึงรีบเสนอเตียง ไอ ซี ยู ให้แลกใช้ได้ในคืนนี้ หากเกิดอาการ แพ้ รุ น แ ร ง ขึ้นแบบไม่คาดฝัน (แบบที่เหล่าคนเสนอก็คงอยากให้เกิดด้วย) ก็ได้แต่ส่ายหน้าขอยังไม่รับความหวังดีของพวกหน้ า เ นื้ อ ใจ เสือ พอเลิกงานแล้วกลับไปเอาของที่ที่ทำงานประจำ พบแพทย์เพื่อนร่วมงานรายแรก

พอเห็นรูปถ่ายขณะโดนปั ก เ ข็ ม ที่ต้นแขนซ้าย ก็ค่อนขอดว่าคนโด น ฉี ด คงกลัวว่า ย า จะไม่ถูก ฉี ด เข้ากล้าม เ นื้ อ แน่ๆ จึงพยายาม เ ก ร็ ง ก ล้ า ม เ นื้ อ หั วไหล่ให้คน ฉี ด เห็นชัดพร้อมกดดันให้เขา ใจ สั่ น ไปด้วยในตัว ส่วนแพทย์เพื่อนร่วมงานอีกคนก็แสดงความหวังดีว่า

เมื่อ ฉี ด เสร็จแล้วควรตรวจคลื่นไฟฟ้า หั ว ใ จ ไว้ด้วย คงเพราะเห็นว่าอายุ (เหลือ) น้อยอาจมีผลแทรกซ้อนต่อ หั ว ใ จ เหมือนที่มีรายงานในกลุ่มวัยรุ่นจากการ ฉี ด ในต่างประเทศ แหมคนได้ ฉี ด ทีหลังช่างหวังดีต่อกันเสี ยเหลือเกิน หวังว่าการ ฉี ด วั ค ซี น ของ ไฟเซอร์ ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศในสัปดาห์หน้าจนถึงสิ้นเดือนนี้ จะเป็นไปอย่างเพียงพอและโดยราบรื่น เพื่อเป็นเกราะเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานยืนท้าทายคลื่นลมที่โหมหนักได้ยาวนานต่อไป

ช่วงค่ำได้รับเชิญไปร่วมการสนทนาว่าด้วยเรื่องย าฟาวิพิราเวียร์มีพอไหม ส่วนตัวแล้วซึ่งรับทราบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการสำรองและจัดหาย า มาไว้เพียงพอกับปริมาณผู้ ป่ ว ย ใหม่รายวันที่ยังเพิ่มขึ้นช้าๆ นี้ต่อไปได้อีกหลายเดือน แต่ถ้ามีการเพิ่มอย่างก้าวกระโดดแบบหยุดไม่อยู่ แพทย์และพยาบาลที่หลงเหลือทำงานกันอยู่ คง ล้ ม หายไปเสี ยก่อนที่จะได้เห็นว่ามีย าไม่พอใช้ในประเทศ อุปสรรคใหญ่ขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ ยังมีผู้ป่ ว ยตกค้างในชุมชนอีกจำนวนไม่รู้เท่าไร ที่ยังเข้าไม่ถึงการตรวจหาเ ชื้ อ

และที่ตรวจพบเ ชื้ อแล้ว แต่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาด้วย ย า ฟาวิพิราเวียร์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ ซึ่งแนวทางการรักษาล่าสุดได้ปรับข้อบ่งชี้การได้รับ ย า ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม แต่ยังมีคอขวดที่การนำผลการตรวจเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา และเริ่มมีการจ่ายย าฟาวิพิราเวียร์ พร้อมนำส่งย าให้กับผู้ป่ ว ยในชุมชนให้ได้เร็วที่สุด

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐและภาคประชาชนจะต้องเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนที่ระบบสาธารณสุขในภาพรวมจะซวนเซและทรุ ด ล้ ม ไปอย่างกู่ไม่กลับ #เดือนสิงหาอย่าออกบ้าน