เปิดรายละเอียด 29 จังหวัด

วันที่ 6 ส.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV-19 (ศบศ.) เปิดเผยว่า ครม. มีมติขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวย าเร่งด่วนผู้ประกอบการนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนแรงงานกลุ่มอาชีพอิสระ และพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ 9 ประเภท

ขณะนี้มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคมในพื้นที่ 13 จังหวัด แบ่งเป็นนายจ้าง จำนวน 174,896 คน และลูกจ้างจำนวน 3.1 ล้านคน ทั้งนี้ ลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวย าจำนวน 2,500 บาท และนายจ้างจะได้รับเงินเยียวย า 3,000 บาทต่อจำนวนลูกจ้างหนึ่งคน แต่ไม่เกิน 200 คน

นายธนกร กล่าวอีกว่า ในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวย าของพื้นที่จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นอีก 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก ซึ่งจะได้รับการเยียวย าเช่นเดียวกับ 13 จังหวัด ที่ประกาศมาก่อนหน้านี้