ม.39 ม.40 เตรียมใจไว้ได้เลย

ประกันสังคม เริ่มทยอยโอนเงินเยียวย า มาตรา 33 ให้ผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว โดยจะโอนผ่านบัญชี พร้อมเพย์ หมายเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า การจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก CV-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และ สงขลา โดยจะเยียวย า 9 ประเภทกิจการ คือ

1. ก่อสร้าง

2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

5. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

9. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4-6 ส.ค. 2564 ที่ต้องทำเช่นนี้ เพราะระบบการโอนผ่านพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้วันละ 1 ล้านบัญชีเท่านั้น โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวย ามีจำนวน 2.87 ล้านคน จะต้องใช้เวลาถึง 3 วันจึงจะสามารถโอนได้ครบภายในกำหนดเวลาวันที่ 6 ส.ค. 2564 โดยจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุก ๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ต.ค.2564

ทางด้าน น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า วิธีการจ่ายเงินเยียวย า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับเยียวย าจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาท จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวย าจากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน

สำหรับ นายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 3 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์จำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินในวันที่ 9 ส.ค.2564

สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สงสัยเรื่องการได้รับเงินเยียวย านั้น สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถตรวจสอบได้ ส่วนนายจ้างสถานประกอบการให้กรอกเลขบัญชีนายจ้าง 10 หลัก และเลขลำดับที่สาขา 6 หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวย า ผู้ประกันตนมาตรา 33

จากนั้นคลิกข้อความ “ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวย าฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) หรือ คลิกที่นี่ เข้าสู่หน้า ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้

– กรอกเลขบัตรประชาชน – กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

– แล้วคลิกคำว่า ค้นหา

จากนั้นคลิกข้อความ ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวย าฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) หรือ คลิกที่นี่ เข้าสู่หน้า ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้

– กรอกเลขบัตรประชาชน – กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

– แล้วคลิกคำว่า ค้นหา

จากนั้นจะขึ้นข้อความ 2 แบบ คือ ได้รับสิทธิ์ และ ไม่ได้รับสิทธิ์ ดังนี้ ขึ้นข้อความ “ได้รับสิทธิ์” ตามเงื่อนไขโครงการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อย สปส.จะโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

ขึ้นข้อความ “ไม่ได้รับสิทธิ์” ตามเงื่อนไขโครงการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ กรณีมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถาม สปส. ที่รับผิดชอบ

หลังจากเพิ่งทำการจ่ายเงินให้กับกลุ่ม ม.33 พบว่า บางคนยังไม่ได้เงิน เงินยังไม่เข้า