เช็กรายชื่อ 14 จังหวัด เดินทางข้ามจังหวัด ไม่ต้องกักตัว

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เผย รายชื่อจังหวัด ที่มีคำสั่งและประกาศ ให้มีการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ รวม 62 จังหวัด

พบว่า จังหวัดที่ไม่ต้องกักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่มีจำนวนเหลือ 14 จังหวัด ดังนี้

ภาคกลาง 9 จังหวัด

1.กรุงเทพมหานคร

2.สมุทรปราการ

3.สมุทรสงคราม

4.สมุทรสาคร

5.นครปฐม

6.นนทบุรี

7.เพชรบุรี

8.พระนครศรีอยุธยา

9.สระบุรี

ภาคใต้ 2 จังหวัด

1.นราธิวาส

2.ปัตตานี

ภาคตะวันออก 3 จังหวัด

1.ชลบุรี

2.ตราด

3.สระแก้ว