แม่ บอก สาเหตุ ที่ลูกจากไป ทั้งน้ำตา

จากกรณีที่คุณแม่รายหนึ่งได้ร่ายยาวร ะบา ยความอั ดอั้ นถึงลูกชายวัย 21 ปี ที่ต้องมาจากไปในลักษณะที่ลูกชายนั่งตัวงอบนรถเข็น ขณะที่กำลังรอหมอมาตรวจ จนสิ้ นใ จ

ซึ่งคุณแม่คนดังกล่าว เล่าว่า เมื่อลูกชายรอหมอให้มาตรวจจนแน่นิ่ง จึงได้เรียกพยาบาลมาดูอ ากา รลูกชาย กระทั่งจับชี พจ รก็พบว่า ไม่มีแล้ว จึงได้พาลูกชายเข้าห้องฉุ กเฉิ น แต่ก็ไม่ทันการณ์

ทางด้านโรงพยาบาลดังกล่าวได้ให้เหตุผลที่ให้ลูกชายของเธอรอหมอตรวจจนจากไป ว่า วันเกิดเห ตุคนเยอะมากทั้งในห้องผู้ป่ว ยและห้องฉุ กเฉิ น ซึ่งจากการชั นสู ต รร่างของ นายศรันย์ ปานแสง อายุ 21 ปี เกิดจากอ ากา รหั วใ จล้ มเหลว โดย ระบบไหลเวียนโ ลหิ ตและหา ยใ จล้ มเห ลว

ด้าน นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. ได้ให้ข้อมูลว่า ช่วงเวลาที่ผู้จากไป มาเข้ารับการรักษาในแผนกฉุ กเฉิ น ได้มีผู้ป่ว ยมารออยู่ก่อนแล้ว จึงต้องทำการสอบถามประวัติและคัดกรองจำนวน 29 ราย ซึ่งผู้จากไป อยู่ในลำดับที่ 27 พร้อมกันนี้ยังมีผู้ ป่ว ยวิ กฤ ตอีก 18 ราย ซึ่งอีกสาเหตุสำคัญ ก็คือ บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ

ขณะเดียวกัน ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เจ้าของเพจทนายคลายทุ ก ข์ ได้ชี้แจงถึงข้อกฎหมายในประเด็นนี้ว่า คุณแม่ของน้องสามารถเรียกร้องค่ าเสี ยหายได้เลย เพราะถือว่าไม่ใช่ความผิดของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ม.41 กรณีผู้ได้รับบริการได้รับความเสี ยหา ยที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลหน่วยบริการของรัฐ โดยที่ผู้รับบริการไม่ได้กระทำผิ ด ประมาณ 4 แสนบาท ทันที

ทางด้านของ คุณแม่ ได้บอกกับ ทนายเดชา ว่า ลูกชายของตนนั้น จากไป ด้วยสาเห ตุ ระบบหา ยใ จล้ มเห ลว อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสี ยใ จกับครอบครัวผู้เสี ยชี วิ ตด้วยนะคะ และขออย่าให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นกับใครอีกเลย