เจ้าสัวธนินท์ เดินหน้าช่วยคนไทย

ในตอนนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเชื้ อโ ค วิ ดเป็นจำนวนมาก บางครอบครัวก็ไม่มีอาหารเพียงพอแล้ว เจ้าสัวธนินท์ เดินหน้าสู้โ ค วิ ดผุด 2 แคมเปญ ช่วยเหลือคนไทย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ในภาวะวิกฤตการณ์แพร่ของโ ค วิ ด เช่นนี้

ที่มียอดผู้ป่ว ยโ ค วิ ด ในประเทศวันนี้ 18,027 รายนี้ ซึ่งถือว่า คนไทยทุกคนได้รับผลกระทบอย่างหนัก เรื่องสุขภาพ ความ เ จ็ บ ป่ ว ย โดยเฉพาะการดำรงชีพ ปากท้องประชาชน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และยังไม่อาจรู้ได้ว่า

สถานการณ์แพร่ ในเวฟล่าสุดนี้ จะคลี่คลายในระยะเวลายาวนานเพียงใด แต่ในวิกฤตเช่นนี้ เรายังได้เห็นน้ำใจของทุกภาคส่วน เราได้เห็นมูลนิธิ ภาคประชาชน สื่อมวลชน ศิลปินดารา ประชาชน ออกมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ทั้งนี้ในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

มีความตั้งใจในการร่วมแรงคนละไม้คนละมือเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยจะจัดทำ 2 โครงการ คือ โครงการ ครัวปันอิ่ม แจกอาหาร 2 ล้านกล่องและโครงการ สำหรับโครงการ ครัวปันอิ่ม ผนึกกำลังบริษัทในเครือและพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมแจกอาหาร 2 ล้านกล่อง ใน 40 จุด

ทั่วกรุงเทพฯ ตลอดช่วงเวลา 2 เดือน นับจากนี้ โดยแบ่งออกเป็น การซื้ออาหารจากร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวน 1 ล้านกล่อง มาแจกจ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อย และ อาหารของเครือซีพีสมทบอีก 1 ล้านกล่อง รวมเป็น 2 ล้านกล่อง

ขณะเดียวกันเปิดกว้างสำหรับเพื่อนๆ ผู้มีจิตสาธารณะที่จะมาร่วมสมทบ เพิ่มเติม และยังต้องผนึกกำลังกับมูลนิธิ กลุ่มจิตอาสา ภาคประชาสังคม เพื่อระดมกำลังด้านการแจกจ่ายให้ถึงชุมชนที่มีความเ ดื อ ด ร้ อ น ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกภาคส่วนที่ยินดีเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกัน ซึ่งโครงการครัวปันอิ่มนี้ จะมีการประสานไปยังร้านอาหารรายย่อยเพื่อจัดเตรียมอาหาร

และควบคุมคุณภาพ โดยคำนึงถึงความสะอาด และความปลอดภัย โดยคาดว่า จะพร้อมแจกจ่ายภายในสัปดาห์หน้า โดยจะเน้น 40 จุดที่ใกล้ชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง และลดโอกาสการแพร่ เ ชื้ อ จะใช้พื้นที่ ในจ.สระบุรี และใช้เวลา 100 วัน ฟรีให้กับพี่น้องประชาชนและชุมชน