ธปท. พิจารณาอนุมัติ

เนื่องจากความชุกของไว รั ส โ ค วิ ด ในหลายพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐเองก็มีคำสั่งไม่ให้ “ล็อกดาว” ทำให้ประชาชนออกมาทำงานไม่แนะนำ ปล่อยให้หลายคนเดือดร้อน ส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้จึงกังวลเรื่องการชำ ร ะ ห นี้

นอกจากนี้ ยังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการเยียวยา “ล็อคอิน” และหน่วยงานที่รับผิดชอบจะช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบัตรเครดิต รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจากธนาคารต่างๆ และสินเชื่อนอกระบบ ดอกเบี้ยจ่ายทุกเดือน , ประชาชนไม่สามารถชำระหนี้ตรงเวลาทุกเดือน แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะมีมาตรการช่วยออกมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการครึ่งคน เราก็ชนะ รายการการรักษาพยาบาล 33 รายการและมาตรการ 39 และ 40

รายการยังคงช่วยให้ผู้คนใช้จ่ายเงิน แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้หรือบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้คน หน่วยงานของรัฐเองก็มีโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผ่านมาตรการโครงการช่วยเหลือญาติในโครงการกู้ ภั ย โ ค วิ ด ” ธนาคาร ธกส.” คนละ 10,000 บาท และโครงการ “ธนาคารออมสิน” ถึงกับลืมให้สินเชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโ ร ค ร ะ บ า ด โ ค วิ ด สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกของโครงการ “ธนาคารออมสิน” และ “ธ.ก.ส.”

แม้ว่าโครงการจะออกมาช่วยเหลือประชาชน คนยังไม่ได้รับเครดิตเพียงพอ ดังนั้นบางคนจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบาย เพื่อให้ประชาชนได้รับสินเชื่อมากที่สุด และเรียกร้องให้ธนาคารระงับหนี้และดอกเบี้ยก่อนที่พวกเขาจะมาถึง ปี เพื่อให้ประชาชนได้แบ่งเบาภาระหนี้ที่ได้รับผลกระทบ นี่เป็นอีกโครงการหนึ่งของส่วนราชการ หากใครต้องการระงับการชำระหนี้ก็จะช่วยปชช. ถึงสิ้นปีนั้น สามารถติดต่อ “ออมทรัพย์” และ ” ธ.ก.ส.” สาขาใกล้บ้านท่าน หรือหากมีความคิดเห็นประการใดสามารถคอมเม้นท์ด้านล่างได้เลยครับ แสดงความคิดเห็นหรือชอบที่จะแบ่งปัน พี่น้องประชาชนจะได้รับข่าวสารและความคิดเห็นและยังสามารถส่งต่อให้คนธรรมดาที่เ ดื อ ด ร้ อ น ไปพร้อม ๆ กันได้