พบสายพันธุ์ใหม่

เรียกได้ว่าหนักเอ าก า รเลยทีเดียว สำหรับสถานการณ์โ ค วิ ดในประเทศไทยเรา ยอดผู้ติดเ ชื้ อพุ่งสูงขึ้น และสะสมเยอะมากๆ แม้ว่าจะมีการประกาศล็อกดาวนืทั่วประเทศ แต่ยังไม่มีวี่แววจะลดลงเลย ที่น่าห่วงก็คือ เชื้ อโ ค วิ ดสา ย พั นธ์ใหม่ๆ มีออกมาเรื่อยๆ

วันนี้เรามีเรื่องราวของ เชื้ อโ ค วิ ด สายพั นธุ์ ใหม่ของ ที่หลายๆคนต้องเฝ้าระวัง มาฝากกัน โดยจะมีรายละเอียด และ อาการอย่างไร เรามาดูกันเลยปัจจุบันนี้ที่เห็นได้ชัดมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ส า ยพั น ธุ์เ ด ลต้า, สา ยพั นธุ์อั ลฟ่ า สายพันธุ์เ บ ต้ า และส า ย พั น ธุ์ S นั่นเองที่พบในประเทศตอนนี้ ซึ่งอ า ก า รหลักคือ การมีไ ข้ 37.5 ขึ้นไปนะคะ มีอ า ก า รไ อ มีห วั ดน้ำมู กไ ห ล เ จ็ บ ค อ ป ว ดศีรษะ หนาวสั่น เมื่ อยตามตัว ตาแด ง มีผื่น ท้ อ งเ สี ย หรืออาเจี ย น ห า ยใจย าก จมูกไม่ได้กลิ่นและลิ้นไม่รับรส นั่นเอง ซึ่งเป็นอ าก า รเบื้องต้นของ ทั้ง 4 สายพันธุ์ที่ได้แจงไป

แต่ล่าสุด มีสา ยพั นธุ์ ใ ห ม่ ก่อเกิดขึ้นมา ที่ทำเอาสังเกตได้ยากมากๆ แถมน่าก ลั วเพราะว่าแ ร งกว่าเ ชื้ อปกติเลยทีเดียว แม้จะไม่แสดงอ า ก า ร ทั้งไอ หรือมีไข้ แต่เมื่อถึงระยะที่หนักเข้า ก็ค่อยเผยอ า ก า ร ที่หลัง ซึ่งตอนนั้นต้องได้รับการรัก ษ าอย่างทันท่วงทีแล้วนั่นเอง อ า ก า รดังกล่าว คืออาการของสา ยพั น ธุ์ แลมป์ดา ที่พบครั้งแรกในประเทศเปรู ในปี 2563 ช่วงปลายปี นั่นเองค่ะ