เถ้าแก่ร้านทอง เมืองตรัง

นายบุญชู และ นางลดาวัลย์ ศัยศักดิ์พงษ์ ผู้บริหารห้างทองตุ้นเฮงหลี ในจังหวัดตรัง ทุกสาขา ได้จัดซื้อ วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม มาฉี ดถวายพระสงฆ์ในตรัง นำร่องจำนวน 100 รูป ที่ห้างโรบินสันสาขาตรัง อ.เมือง จ.ตรัง เพราะที่ผ่านมาเพราะสงฆ์ในจังหวัดตรัง ที่ได้รับ วั ค ซี น เป็นพระผู้ใหญ่จำนวน 5 รูป เท่านั้น

ดังนั้นจะพบว่าจังหวัดตรัง พระยังไม่ได้รับการฉีดถวาย วั ค ซี น ที่สำคัญพระสงฆ์ต้องออกบิณฑบาต ทำกิจของสงฆ์ทั้งในวัด ประกอบพิธี ฌ า ป น กิ จ ผู้จากไปทั้งหมด รวมทั้งผู้จากไปจาก โ ร ค ร ะ บ า ด CV-19 พระยังรับกิจนิมนต์นอกวัดเสมอมา ดังนั้นเป็นกลุ่มด่านหน้าที่มีความเสี่ยงเช่นกัน

ผู้บริหารห้างทองตุ้นเฮงหลี ในจังหวัดตรัง เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดซื้อ วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม ฉี ดถวายนำร่องจำนวน 100 รูปในครั้งนี้ โดยพระสงฆ์จำนวน 100 รูปจาก 16 วัดในตรัง ได้เดินทางมายังห้างโรบินสันตั้งแต่เช้า โดยมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมในการฉี ด วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม ถวายในครั้งนี้

นายบุญชู และ นางลดาวัลย์ ศัยศักดิ์พงษ์ ผู้บริหารห้างทองตุ้นเฮงหลี ในจังหวัดตรัง ทุกสาขา กล่าวว่า ในวันนี้นำร่องฉี ดให้พระสงฆ์ 100 รูปนำร่องไปก่อน

เพราะ วั ค ซี น ที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดให้มามีจำนวนจำกัด หากทางวัดใดมีความประสงค์ที่จะฉี ด วั ค ซี น ทางเรายินดีที่จะจัดซื้อหา วั ค ซี น ซิโนฟาร์มมาฉี ดถวายอีก

เพราะที่ผ่านมาใน ตรังมีพระผู้ใหญ่ 5 รูปเท่านั้นที่ได้รับการฉี ดถวาย วั ค ซี น ไปแล้วจากทางจังหวัด ตนเองและภรรยา เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงต้องจัดซื้อ วั ค ซี น ซิโนฟาร์มมาฉี ดถวายให้พระในครั้งนี้

เพราะพระสงฆ์ มีความสำคัญมากในพระพุทธศาสนา ในอันที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป การปฏิบัติกิจของสงฆ์ทั้งในวัดและนอกวัดที่ญาติโยมนิมนต์มีความเสี่ยงมาก จึงต้องจัดหา วั ค ซี น มาฉี ดถวายในครั้งนี้