เราชนะ มีลุ้นเพิ่มเป็น 6 เดือน หรือ รับเป็นเงินสด ข้อเรียกร้องจากคนไทย

บอกเลยว่าสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เราชนะ ทุกคน ตอนนี้อาจจะมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มเป็น 6 เดือน หรือจะได้รับเงินสดหรือไม่!?

เพราะหลังจากที่มีประชาชนเรียกร้องเป็นจำนวนมากให้เพิ่มจำนวนเงินที่จะได้รับเพิ่มเป็น 6 เดือน หรือควรแจกเป็นเงินสดให้นำไปชำระค่าน้ำหรือค่าไฟได้บ้าง งานนี้ต้องรอลุ้นว่าทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังจะรับฟังเสียงของประชาชนไหม?

ถ้าหากข้อเรียกร้องนี้เป็นจริงได้ ก็จะมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไปได้มาก