เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน เงินเข้าวันนี้ 4,000 บาท

เราชนะ ประกาศผลแล้ว สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน เงินเข้าวันนี้ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาท เพื่อให้ไปใช้สอยในโครงการ ดูที่นี่ จะเช็กเงินได้อย่างไร ตรวจสอบสิทธิว่าผ่านหรือไม่

วันที่ 5 มีนาคม 2564 วันนี้เป็นวันแรก ที่จะมีการจ่ายเงินให้ผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ไปลงทะเบียนตามจุดต่าง ๆ ซึ่งล่าสุด กระทรวงการคลังได้มาให้คำตอบแล้วว่า ท่านจะสามารถเช็กสิทธิได้อย่างไร และใช้จ่ายอย่างไร

เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน เช็กสิทธิได้อย่างไร

ท่านสามารถเช็กสิทธิได้ 2 วิธี คือ
– ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
– ผ่านเบอร์โทร 0 2111 1122

ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วิธีการตรวจสอบสิทธิ

– เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
– คลิก “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”
– กรอกเลขประจำตัวบัตรประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด
– คลิก ตรวจสอบสถานะ
– หากท่านผ่าน จะปรากฏข้อความ ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และตารางวันที่จะเงินจะเข้า แต่หากท่านไม่ผ่าน จะปรากฏข้อวความ ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมระบุเหตุผล

จะได้เงินเท่าไร

ท่านจะได้รับวงเงินครั้งแรก 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นจะเติมเงินเข้าบัตรของท่านเรื่อย ๆ ทุกวันศุกร์ ครั้งละ 1,000 บาท ไปจนกว่าจะครบ 7,000 บาท

จะใช้สิทธิได้อย่างไร

ท่านสามารถใช้สิทธิได้เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด ผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการ ทั้งร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ ร้านธงฟ้า รวมถึงขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่เข้ารว่มโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

หากไม่ได้รับสิทธิ จะทำอย่างไร

ให้ท่านยื่นทบทวนสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 6-31 มีนาคม 2564 และจะประกาศผลในวันที่ 7 เมษายน 2564