เตรียมใจ สธ. เผย อาจ ล็อกดาวน์ ยาว 2 เดือน

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย ภาพจำลอง cv-19 ของไทย หัวข้อ คาดการณ์สถานการณ์การระบาด cv-19 ของประเทศไทย ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2564 จัดทำโดย กองร ะบา ดวิทยา กรมควบคุมโร ค และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นการวิเคราะห์มาตรการล็อกดาวน์และฉี ดวั คซีน ว่า หากทำได้ตามเป้าหรือไม่เป็นไปตามเป้า จะมีแนวโน้มตัวเลขผู้ติ ดเชื้ อและเสี ยชีวิ ตอย่างไรบ้าง

สธ. ชี้ ล็อกดาวน์ 2 เดือน ลดขนาดการร ะบา ดไม่ได้ แต่คาดกดยอดคนตา ยได้ เหลือไม่เกิน 200 คนต่อวัน ในภาพจำลอง สรุปว่า หากล็อกดาวน์หนึ่งเดือน (เริ่ม 19 กรกฎาคม 2564) คาดว่า จะสามารถชะลอจุดสูงสุดของการใช้ทรัพยากรถึงต้นเดือนตุลาคม และหากล็อกดาวน์ 2 เดือน คาดว่าจะสามารถชะลอจุดสูงสุดของการใช้ทรัพยากรถึงปลายเดือนพฤศจิกายน หากมาตรการล็อกดาวน์ได้ผลมากขึ้น เช่น จากที่ช่วยลดค่า R ได้ 20% เป็น 25% น่าจะสามารถชะลอจุดสูงสุดของการใช้ทรัพยากรได้ประมาณสองสัปดาห์ แต่ขนาดของการร ะบา ดโดยรวมไม่เปลี่ยนไปมากนัก

หากมาตรมาตรการล็อกดาวน์ได้ผล และร่วมกับมาตรการวั คซี นในผู้สูงอายุได้ผลดี และดำเนินการได้รวดเร็ว ในเวลาไม่เกิน 2 เดือน น่าจะช่วยคงให้ความชุกของการใช้เครื่องช่วยหายใจไม่เกิน 1,500 รายต่อวัน และ อุบัติการณ์การเสี ยชีวิ ตไม่เกิน 200 รายต่อวัน ไปจนถึงเดือนธันวาคม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา อธิบายภาพจำลองดังกล่าว ระบุว่า เห็นการจำลองตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขแล้วน่ากลัวมาก พบว่า ถ้าไม่คุมให้ดี มีโอกาสติ ดวันละ 45,000 คน ตา ยวันละ 450 คน ผลการล็อกดาวน์วันนี้เราลดได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำให้คนติ ดเชื้ อและคนตา ยไม่มากเท่านั้น แต่ต้องแลกด้วย มาตรการจำนวนมากที่ทำให้ทุกคนกระทบชีวิตประจำวัน อาชีพการงานและการเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีคนป่ว ยและเสี ยชี วิ ตมากเกินกว่าที่โรงพยาบาลจะรับไหว ซึ่งวันนี้ก็เริ่มเกินแล้ว ถ้ามากกว่านี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร

สธ. ยอมรับ การล็อกดาวน์อาจยืดเยื้อถึง 2 เดือน หวั่นแม้ล็อกดาวน์ คนติ ดเชื้ อรัววันละ 25,000 คน ตา ย 350 ต่อวัน ในภาพจำลองนี้ แสดงให้เห็นว่าการล็อกดาวน์จะยืดเยื้อไปอีก 2 เดือน เพื่อลดให้คนป่ว ยน้อยจนเตียงพอดูแลได้ และไม่ให้มีคนตา ยเยอะ ในภาพความเป็นจริงจะเป็นได้หรือไม่ต้องติดตามดู และขึ้นกับสถานการณ์ของทรัพยากรและบุคลากรทางสาธารณสุข ที่จะต้องโหมกระหน่ำลงไปสู้กัน สงครามนี้ไม่มีคนชนะมีแต่ความเสี ยหา ย ความสู ญเสี ย และความตา ย ท่ามกลางความอดทนและเสียสละของทุกฝ่าย แต่อย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องสู้ต่อ ไม่นานเชื้ อเหล่านี้จะหมดไปโดยธรรมชาติ เราต้องอดทน ต่อสู้ ให้ถึงวันนั้น