โยม ใส่บาตรทุกวัน

เพจเฟซบุ๊ก ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า “โยมเคยใส่บาตรทุกวัน ทำไมเงียบหาย ไม่ใส่บาตร พระมาสอบถาม

พบโยม ป่ วย cv-19 ต้องกักตัว พระเลยนำเงินไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้ถึงหน้าบ้าน พระรูปนี้ คือ พระครูปลัดทวีศักดิ์ สนฺตกาโย เจ้าคณะตำบลพระนอน เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วเกษฎาราม ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธย า

มาพร้อมลูกศิษย์ ช่วยกันจัดเตรียมข้าวของมา คุณกฤตพจน์ คงบุตร ผู้ใหญ่บ้าน ก็มาร่วมด้วย พระครูปลัดทวีศักดิ์ บอกว่า ออกบิณฑบาตรทุกเช้า

พอไปถึงหน้าบ้าน พบว่า บ้านโยมที่เคยใส่บาตร ติดเชื้อ cv-19 ใส่บาตรพระไม่ได้ บางบ้านต้องกักตัว และชาวบ้านในชุมชนเป็นครอบครัวใหญ่ติ ดเชื้ อกันหลายคน ต้องกักตัว

ไปประกอบอาชีพอะไรไม่ได้ รู้สึกสงสารและเห็นใจ จึงได้นำเงินไปจัดหาซื้อข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือชาวบ้านในยามทุกข์ยากแบบนี้