เริ่มแล้ววันนี้ เปิดจอง ซิโนฟาร์ม รอบเก็บตก ผ่าน 2 ช่องทาง 27-28 ก.ค.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ เปิดจอง ซิโนฟาร์ม รอบเก็บตก จำนวน ผ่าน 2 ช่องทาง เริ่ม 27-28 ก.ค.2564

จากกรณี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนจองวั คซี นทางเลือก ซิโนฟาร์ม สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2564

ล่าสุด ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกมาโพสต์แจ้งรายละเอียดการเปิดจองรอบเก็บตก ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว

ระบุว่า จะเปิดสิทธิ์จองวั คซี นทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวั คซี น จำนวน 48,756 ราย แต่ย้ำว่า

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้เข้าจองวั คซี นได้ในวันอังคารที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. – เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง

1) เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

เลือกวันเข้ารับการฉี ดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ หากไม่เข้ามาดำเนินการวั คซี น และโอนเงินภายในวันที่ 29 ก.ค.2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ หากยังมีความประสงค์ของวั คซี นต้องทำการลงทะเบียนใหม่ครั้งหน้า

หมายเหตุ : อัตราค่าวั คซี น ซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุก ๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

– ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวั คซี นเข็มแรก และพร้อมเข้าฉีดวั คซี นได้ทันทีเท่านั้น

– ลงทะเบียนจองวั คซี นด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉี ดวั คซี นเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวั คซี นเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี