ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน เริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วพรุ่งนี้ เช็คด่วน เงินงวดแรกเข้ากี่บาท

หลังจากที่รอมานานสำหรับ ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ต้องไปต่อแถวลงทะเบียนกันนานเป็นวัน ๆ พรุ่งนี้จะมีบางส่วนได้รับสิทธิ์แล้ว

และกลุ่ม ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 21 ก.พ.2564 จะได้รับเงินงวดแรกเข้าในวันพรุ่งนี้ 5 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 4000 บาท!

และหลังจากนั้นจะได้รับเงิน ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1000 บาท จนกว่าจะครบ 7000 บาท และสามารถสะสมไว้ใช้ได้จนกว่าจะหมดโครงการ 31 พฤษภาคม 2564