ไปรษณีย์ไทย ประกาศ งดส่งพัสดุ 4 ประเภท ถึง 31 ก.ค.

ไปรษณีย์ไทย ประกาศเเจ้งเรื่องสำคัญ ไปยังผู้ใช้บริการ ของดส่งพัสดุ 4 ประเภท เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ก.ค.2564

วันที่ 24 ก.ค.2564 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งผู้ใช้บริการ ขอระงับการฝากส่งพัสดุ 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ก.ค.2564

เนื่องจากช่วงวันที่ 24 – 28 ก.ค.2564 เป็นวันหยุดยาวประจำเดือน อีกทั้งยังมีสถานการณ์ CV-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอระงับการฝากส่งผลไม้สด ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่ายเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ก.ค.2564

เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดหยาวต่อเนื่อง ประกอบกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ ทำให้การจัดส่งและนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างจำกัด และบางพื้นที่อาจได้รับของช้า

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการ ได้ฝากผลไม้ ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่าย ผ่านไปรษณีย์ไปแล้ว ไปรษณีย์ไทย จะดำเนินการจัดส่งให้ถึงปลายทางตามปกติ

เนื่องจากบางพื้นที่ ปิดทำการ เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้ ทำให้เกิดความล่าช้า จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย