คลัสเตอร์ใหญ่ ครู-นักเรียน ติด CV-19

จากกรณีที่พบการแพร่กระจายของ CV-19 เป็นกลุ่มก้อนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี อ.เมือง จ.ลำปาง ติด CV-19 เป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก จากการตรวจเชิงรุกของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

โดยได้เร่งดำเนินการควบคุมโร ค และได้จัดการปรับโรงเรียนให้เป็นโรงพยาบาลสนาม

และแยกผู้ที่มีความเสี่ย งสูงไปกักตัวอย่างเคร่งครัดในบริเวณที่กำหนด

ล่าสุด พบว่ามีครูและนักเรียน ติด CV-19 แล้ว จำนวน 168 ราย โดยทั้งหมดรักษาตัวอยู่ที่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียน ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนามาจากจังหวัดตากและจังหวัดลำปาง

โดยคลัสเตอร์นี้ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่ทางจังหวัดได้ทำการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการป้องกันโร คให้อยู่ในวงจำกัด เนื่องจากยังพบการระบาดแพร่เชื้ ออย่างต่อเนื่อง

โดยขณะนี้ พบว่า มีนักเรียนและบุคลากรที่พักในพื้นที่โรงเรียน จำนวน 879 คนที่ต้องกักตัวในโรงเรียน

ขณะที่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แจ้งสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในจังหวัดว่า

พบผู้ป่ว ย 35 ราย รวมยอดสะสมผู้ป่ว ยทั้งจังหวัด 549 ราย และผู้ป่ว ยคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ซึ่งเป็นครูและนักเรียน ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 6 ราย โดยเฉพาะในโรงเรียนจิตอารีย์มีผู้ป่ว ยสะสมแล้ว 168 รายอย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน และงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงโดยเด็ดขาด