เงินเยียวยา ม.33 ประกาศแล้ว เงินจะได้วันไหน

จากกรณี ครม. มีมติเห็นชอบ มอบเงินเยียวยา แรงงาน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของ cv-19

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Ch3ThailandNews รายงานว่า กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า เงินเยียวยา มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด สำหรับลูกจ้างและนายจ้างในพื้นที่สีแดงเข้ม ในส่วนของ มาตรา 33 เงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 6 ส.ค.2564 หลังเพิ่มพื้นที่สีแดงเป็น 13 จังหวัด

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 อยู่ระหว่างการกำหนดวันโอนเงินเยียวยา โดย ครม. จะเป็นผู้พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย จ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้าง 2,500 บาท/คน เพิ่มเติมจาก จ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เป็นผลให้ ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน

ส่วนผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 สัญชาติไทย ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

ส่วนนายจ้างและผู้ประกอบการ จ่ายให้นายจ้างตามจำนวนสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ