โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้จองวัคซีนโควิด 19 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้จองวัคซีนโควิด 19 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect เริ่มเที่ยงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีรายงานว่า โรงพยาบาลศิริราช เตรียมเปิดให้มีการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบยังไม่กำหนดวันฉีดวัคซีน ในวันนี้ (20 กรกฎาคม) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยชนิดของวัคซีน รวมถึงวันและเวลาที่ฉีด ขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีน ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้

ใครบ้างมีสิทธิ์จอง ?

– ผู้ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน

– ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค

เริ่มจองเมื่อไร ?

– ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

วิธีจองทำอย่างไร ?

– จองผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

– คิวฉีดวัคซีนที่จองไว้ โปรดเก็บหมายเลขการจองไว้เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันฉีด

เริ่มฉีดเมื่อไร ?

– โรงพยาบาลจะแจ้งชนิดวัคซีน รวมถึงวันและเวลาที่ฉีดวัคซีนให้ทราบในภายหลัง ผ่านประกาศของโรงพยาบาลศิริราช, แอปพลิเคชัน Siriraj Connect แอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือช่องทางอื่น ๆ ตามลำดับ