ร้านสะดวกซื้อ ทยอยปิดกิจการ

จากผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่กระจาย cv-19 ยังคงยืดเยื้อและกระจายไปในทุกภาคธุรกิจอย่างทั่วถึง ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเท่านั้นที่หายไป แต่ล่าสุดร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดังก็ยังไปต่อไม่ไหว

ขณะนี้มีร้านสะดวกซื้อเกือบสิบสาขาในตัวเมืองเชียงใหม่ทยอยปิดกิจการ แต่ละสาขาเปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี อย่างเช่นที่ สาขาตลาดสมเพชร สาขาข้างโรงเรียนยุพราช และ สาขาข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

โดยบางสาขาติดป้ายบอกว่าปิดชั่วคราว, ปิดปรับปรุง 3 เดือน ขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าเป็นเพราะการแพร่กระจาย cv-19 ที่ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว ขณะที่ลูกค้าที่เป็นคนในพื้นที่ก็เข้ามาใช้บริการน้อยลง

จากการสอบถามทางด้าน นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า การปิดกิจการร้านสะดวกซื้อ มีหลายปัจจัย ทั้ง ผู้ประกอบการไม่ต่อสัญญาจากภาวะเศรษฐกิจ,

รูปแบบของกิจการที่ขยายขนาดและลักษณะของกายภาพของเมืองที่เปลี่ยนไป ทำผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ และ ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่กระจาย cv-19 ที่ทำให้ลูกค้าหายไป

ประธานหอการค้าเชียงใหม่ บอกว่า ธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมของจังหวัดค่อนข้างชะลอตัว เนื่องจากรายได้หลักของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยว

เมื่อการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบขับเคลื่อนไม่ได้ จึงส่งผลไปยังธุรกิจห่วงโซ่ ทั้ง ร้านอาหาร, โรงแรม, รถเช่า, บริษัททัวร์ และ ธุรกิจค้าปลีก ไปจนถึงภาคการเกษตรที่ผลิตวัตถุดิบอาหารป้อนเข้าสู่ห่วงโซ่เหล่านี้

ล่าสุด หอการค้าเชียงใหม่ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และตัวเลขผลกระทบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด