ด่วน ชงล็อกดาวน์ เพิ่มอีก 3 จังหวัด

ในการประชุมด่วน ศปก.ศบค. พิจารณาการเพิ่มมาตรการควบคุมสถานการณ์ cv-19 ในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มระบาดรุนแรง

ได้ข้อสรุปว่า มาตรการปิดกิจการ/กิจกรรม จะปิดเหลือแต่ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 และที่จำเป็นจริงๆ เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์

ส่วนการเดินทางจะจำกัด/เข้มงวดมากขึ้น แต่จะใช้เป็นกลุ่มจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

และจะยกระดับเพิ่มอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา และ ฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ที่กำลังเคลียร์อยู่อีกเล็กน้อย จะนำเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ต่อไป