ร้านค้า คนละครึ่ง-เราชนะ ทำตามนี้ รับเงิน 5,000

จากกรณี ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) และผู้ประกอบการ (นายจ้าง) ทั้งในระบบและนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการเป็นพื้นที่สีเเดงเข้ม หรือ พื้นที่สูงสุดและเข้มงวด รวม 10 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, และ สงขลา

ล่าสุด ร้านค้าที่อยู่ใน โครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราชนะ ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ก็จะได้รับสิทธิ์เยียวยารอบล่าสุดด้วยเช่นเดียวกัน หากอยู่ในระบบ ถุงเงิน ภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ที่ได้รับการคัดกรองแล้วและไม่ถูกตัดสิทธิ์จากกระทรวงการคลัง จะได้รับ 5,000 บาทผ่านถุงเงิน

ซึ่ง กิจการที่มีแอปฯ ถุงเงิน (โครงการคนละครึ่ง / เราชนะ) มีดังนี้

  1. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
  2. ร้าน OTOP
  3. ร้านค้าทั่วไป
  4. ร้านค้าบริการ
  5. กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

หากผู้ประกอบการร้านค้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม ถ้าต้องการรับการช่วยเหลือเงินจำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน ให้ทำการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค.2564 โดยสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th, ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11), เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.), เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือ สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม

ส่วนผู้ประกอบการที่มีระบบ ถุงเงิน แต่ลูกจ้างไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนนายจ้างในระบบประกันสังคม และขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ภายในเดือนก.ค.2564 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ โดยนายจ้างจะได้รับเงินในอัตรา 3,000 บาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 200 คน ส่วนลูกจ้าง ที่มีสัญชาติไทยนจะได้รับ 2,500 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง