เช็กที่นี่ ตรวจสอบสถานะ กลุ่ม มาตรา 33 ได้สิทธิ์ หรือ ไม่ได้ รู้ทันที

จากกรณี คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ช่วยเหลือแรงงาน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, และ สงขลา

ช่วยเหลือ 9 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย

 • สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • สาขาการขายส่งและการขายปลีก
 • สาขาการซ่อมยานยนต์
 • สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ
 • สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา
 • กิจการก่อสร้าง
 • กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 • กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันนาการ
 • และกิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

รายละเอียดการได้รับการช่วยเหลือ สำหรับ มาตรา 33 มีดังนี้

 • ลูกจ้าง มาตรา 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท
 • นายจ้าง มาตรา 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อราย สูงสุดไม่เกิน 200 คน
 • ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ที่ “มีลูกจ้าง” ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตรวจสอบสถานะ โครงการช่วยเหลือ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้ทางลิงก์ด้านล่าง โดยใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ว่า ได้รับสิทธิ์ หรือ ไม่ได้รับสิทธิ์

https://www.sso.go.th/eform/covid-compensate/checkEmployeeCompensation.jsp

กรณีได้รับสิทธิ์

กรณีไม่ได้รับสิทธิ์