ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศข่าวดี วันที่ 15-16 ก.ค. นี้ เช็กด่วน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองวั คซี น ซิโนฟาร์ม ผ่านแอปพลิเคชัน โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปและจองในวันที่ 15-16 ก.ค.นี้

ส่วนราคาที่จะเปิดจองจะไม่เกิน 888 บาท เท่ากับราคาที่องค์กรต่างๆ ได้ไปก่อนหน้านี้ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระบุ หากเป็นไปได้ จะทำให้ราคาต่ำกว่านี้ ล็อตแรกเปิดให้จอง 30,000 – 50,000 คน พร้อมเผยอยู่ระหว่างจองวั คซี นทางเลือกยี่ห้ออื่นๆ เพื่อนำมาใช้เป็นวั คซี นกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า หลังจัดสรรวั ค ซี นป้องกัน cv-19 ซิโนฟาร์ม ให้กับองค์กรต่างๆ แล้ว

รอบใหม่จะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองผ่านแอปพลิเคชัน ที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดและจองในวันที่ 15-16 ก.ค. ที่จะถึงนี้ โดยในล็อตแรกจะให้จอง 30,000-50,000 คน จากนั้นจึงจะเปิดให้จองอีกครั้งหลังผ่านไป 4-5 วัน

โดยจะจัดเวลาการจองเป็นช่วงๆ เนื่องจากมีเรื่องของระยะเวลาการจัดส่งวั คซี น เพื่อให้วั คซี นคงคุณภาพตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บและกระบวนการขนส่ง เพราะโรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีสถานที่จัดเก็บวั คซี นจำนวนมากๆ

สำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อจองวั คซี นผ่านแอปฯ และโอนเงินเพื่อจองเป็นเจ้าของวั คซี นแล้ว สามารถไปฉีดวั คซี นที่โรงพยาบาลเอกชน หรือ โรงพยาบาลได้

ส่วนจะจัดซื้อวั คซี นยี่ห้ออื่นๆ มาเพิ่มเติมจากซิโนฟาร์มหรือไม่ ศ.นพ.นิธิ ระบุว่า กำลังมองหาวั คซี นสำหรับอนาคต สำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีความสามารถในการป้องกัน cv-19 สายพันธุ์ใหม่ เพราะต้องมีการฉี ดวั ค ซี น กระตุ้นภูมิเป็นระยะๆ

ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จองไว้บ้างแล้ว แต่ไม่มากนัก และต้องรอเวลาที่จะได้รับการจัดสรรจากบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากทั่วโลกยังมีความต้องการและมียอดจองไปถึงกลางปีหน้าแล้ว

ทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ ตอนนี้มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ จะเป็นวั คซี นเชื้ อตา ย หรือ วั คซี นที่ใช้การดัดแปลงเปลี่ยนพันธุกรรม หรือจะเป็นวั ค ซีนที่ใช้ mRNA แต่ที่สำคัญ คือ

เราเอามาเพื่อ 1.กระตุ้นภูมิ และ 2.ป้องกันเชื้อสายพันธุ์ใหม่ การเอามาแต่ละครั้งเราต้องดูว่าวัค ซี นชนิดไหนประเภทไหนที่มีคุณสมบัติได้แบบนั้น

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเขามีเงินเยอะ เขาจองไปหมดเลย ประเทศไทยมีเงินจำกัด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เราเป็นหน่วยงานเล็กๆ เราก็ไปดำเนินการจองไว้บ้างบางส่วน เพื่อช่วยประเทศชาติในอนาคต