ติดเชื้ อ CV-19 ลงปอด แต่ไม่มีเตียงโรงพยาบาล ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

สถานการณ์การแพร่ร ะบา ดของ CV-19 ในปัจจุบัน ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก จำนวนเตียงในโรงพยาบาลก็เริ่มไม่พอ สมมุติว่าท่านติดเชื้ อแล้ว มีอาการเหนื่อยหอบ คิดว่า CV-19 ลงปอด แต่ว่ายังไม่มีเตียง ถ้าท่านอยู่ที่บ้าน ระหว่างรอเตียง ท่านควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร วันนี้เราจะพาไปฟังความรู้ที่มีประโยชน์จาก “หมอแทน” นายแพทย์ธนีย์ ธนียวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านโร คปอดและเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่​ประเทศสหรัฐอเมริกา

1. ถ้ามีอาการเหนื่อย ให้สงสัยว่า CV-19 ลงปอดไว้ก่อน สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าเหนื่อย ให้ลองเดินไปมา ลุกยืนจากท่านั่งสักสามครั้ง หรือ กลั้นหายใจสัก 10-15 วินาที ถ้าทำแล้วเหนื่อย ก็แสดงว่าเหนื่อยจริง ๆ ถ้าคนที่มีเครื่องวัดออกซิเจนแล้วเจอออกซิเจนต่ำกว่า 94 % ลงไปก็ถือว่า CV-19 น่าจะลงปอด ให้ทำในข้ออื่น ๆ ด้วย

2. นอนคว่ำ อย่าเดินไปมามากถ้าเหนื่อย ถ้านอนคว่ำไม่ได้ให้นอนตะแคง สำหรับคนท้อง ให้นอนตะแคงเอาด้านซ้ายลง

3. พยายามขยับขาบ่อย ๆ ถ้านอน เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลื อด

4. ทานอาหารให้พอ ถ้าทานไม่ได้ให้ทานน้ำประมาณ 2-2.5 ลิตรต่อวัน ทานมากไปก็ไม่ดี ถ้าทานอาหารไม่ได้เลยควรทานน้ำเกลือแร่ เช่น ที่ใช้เวลาท้องเสี ย น้ำเกลือแร่ที่ทานเวลาออกกำลังกาย ถ้าไม่มีให้ผสมเกลือสักช้อนชานึงกับน้ำตาลลงในน้ำแล้วดื่มได้

5. ทานยาประจำตัวสม่ำเสมอ อย่าขาด กรณีที่เป็นเบาหวานควรตรวจน้ำตาลบ่อย ๆ ถ้าต่ำควรงดอินซุลิน หรือ ย าทาน ถ้าเป็นโร คความดันโลหิตสูง ควรวัดความดันบ่อย ๆ ถ้าต่ำเช่น 90/60 ควรงดยา ถ้าทานย าขับปัสสาวะอยู่และทานน้ำไม่ได้ ให้งดย าไปก่อน

6. เตรียมย าพาราเซตามอล ไทลินอล ไว้ทานเวลามีไข้ อย่าทานย ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะ NSAID เช่น ibuprofen, naproxen, mefenamic acid (ponstan), diclofenac (voltaren) เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ถ้าแพ้ย าพาราให้เช็ดตัวเอา ถ้าจะทานสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ก็ทานตามที่กำหนดที่ข้างฉลาก อย่าทานเกิน ท่านที่มีโร คตั บห้ามทาน เพราะอาจทำให้ตั บวา ย

7. ถ้าเหนื่อยมาก อย่าไปเข้าห้องน้ำ เพราะการเบ่งถ่าย และลุกนั่งอาจทำให้เป็นลมหมดสติ หัวใจหยุดเต้นได้ ควรเข้าที่ข้างเตียงเลยดีที่สุด ใช้กระโถน กระดาษ หรืออะไรที่หาได้ ถ้าจะเข้าห้องน้ำ อย่าล็อกประตูเด็ดขาด และควรบอกคนอื่น ๆ ในครอบครัวด้วย มีหลายรายที่เหนื่อยแล้วไปเข้าห้องน้ำ จากนั้นเป็นลม หัวใจหยุดเต้นครับ ท่านที่ท้องผูก ให้ทานย าระบาย ทานน้ำมาก ๆ การเบ่งอุจจ าระจะทำให้หน้ามืดได้ในกรณีที่ออกซิเจนต่ำ

8. หมั่นติดต่อกับครอบครัว ญาติ เพื่อน ๆ เพื่อแจ้งอาการสม่ำเสมอ