เปิดรายชื่อ 10 จังหวัด ล็อกดาวน์ 14 วัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 หรือ ศบค. เป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ผ่านการประชุมทางไกล เนื่องจากอยู่ในช่วงกั กตัวจากการใกล้ชิดผู้ติ ด CV-19 โดยได้มีการประชุมพิจารณาและกำหนดมาตรการยกระดับเข้มขึ้นจากสถานการณ์การร ะบา ดของ CV-19 ในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ทั้งที่มีมาตรการปิดแคมป์คนงาน ไซต์ก่อสร้าง ห้ามนั่งทานในร้านอาหาร รวมถึงเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ในพื้นที่คว บคุ มสูงสุดและเข้ มงวด ไปตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา

แต่ผ่านมาหลายวัน ยอดผู้ติ ดเชื้ อและเสี ยชี วิ ตกลับเพิ่มขึ้น ทำให้หลายคนจับตาว่า มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอไปให้ ศบค. พิจารณาออกมาเป็นอย่างไร จะนำไปสู่การล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวหรือไม่

โดยที่ประชุม ศบค. เห็นชอบให้มีการล็อกดาวน์ 14 วัน และตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่ วยให้ได้ภายใน 2 ถึง 4 สัปดาห์ ในพื้นที่เสี่ ยง 10 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม, นราธิวาส, สงขลา, ปัตตานี และ ยะลา

โดยมีรายละเอียดในข้อกำหนดแตกต่างกันไปเฉพาะส่วน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. รวม 14 วัน แต่ให้เริ่มตั้งด่านปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. ส่วนกรณีถ้าฉี ดวั คซี นแล้วสามารถเดินทางได้

ส่วนของร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ปิดเวลา 20.00 น. ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมเกิน 5 คน รถสาธารณะให้บริการถึง 21.30 น. ส่วนวันเวลาห้ามออกจากบ้าน 21.00-04.00 น.

ทั้งนี้ช่วงหนึ่งของการประชุม นายกรัฐมนตรี ประกาศว่า จะไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการแก้สถานการณ์ CV-19

สำหรับเงินเดือน นายกรัฐมนตรี เดือนละ 75,590 บาท + อัตราเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็น 125,590 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 376,770 บาท นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินเดือนในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย