ไขคำตอบ คนละครึ่งเฟส 3 ใช้เงินไม่ครบ 150 บาท ทบไปใช้วันอื่น ได้หรือไม่

เชื่อว่าคนที่เพิ่งจะเข้าร่วมหรอืเคยเข้าร่วมมาแล้วในโครงการคนละครึ่งคงจะสงสัยเหมือนกัน วันนี้เราจะพามาไขคำตอบคาใจ จากโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ใช้วงเงินแต่ละวัน ไม่ครบ 150 บาท ว่า สามารถทบวงเงินไปใช้อีกวันได้หรือไม่

จากกรณี โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ได้เปิดให้ผู้ได้สิทธิ์ได้ใช้จ่ายวงเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 โดยได้โอนวงเงินรอบแรกให้ 1,500 บาท ไว้ใช้จ่าย ซึ่งมีหลายคนที่ได้สิทธิ์กำลังตั้งข้อสงสัยสว่า หากใช้วงเงินที่ได้ในแต่ละวัน ไม่ครบ 150 บาท หรือใช้เงินรอบแรกไม่หมด จะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่นั้น ปัญหานี้มีคำตอบ

คำถาม

ใช้เงินในแต่ละวันไม่ครบ 150 บาท จะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่

คำตอบ

สามารถทบมาใช้ในวันอื่น ๆ ได้ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ หากใช้ในแต่ละวันไม่ครบจำนวน 150 บาท

คำถาม

ใช้เงินรอบแรก ที่ได้รับช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 ไม่หมด จะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่

คำตอบ

คนละครึ่งเฟส 3 สามารถสะสมไว้ใช้หลังการโอนเงินรอบที่ 2 ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 ได้ด้วย และสามารถใช้เงินที่เหลือตลอดระยะเวลาของโครงการ แต่ผู้ได้สิทธิ์ต้องใช้วงเงินให้หมดลงก่อนสิ้นสุดโครงการ เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์การใช้เงินไปฟรี ๆ