ศธ. ประกาศ ไม่เลื่อนเปิดเทอม 14 มิ.ย. สั่งโรงเรียน วางแผน 5 แนวทางการสอน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า ในวันที่ 14 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ จะเป็นการเปิดเทอมเต็มรูปแบบ

โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 5 รูปแบบ ได้แก่ 1.On-Site คือ จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 2.On-Demand คือ เรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ 3.Online คือ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 4.On-Hand คือ เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน 5.On-Air คือ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ ครูตู้ โดยใช้สื่อของ DLTV เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือขาดแคลนครู

ในช่วงที่ผ่านมา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแล้วกว่า 33,000 คน โดยดำเนินการฉีดไปแล้วประมาณ 70 % เพื่อให้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 14 มิ.ย. ที่จะถึงนี้