เปิดรับสมัคร สัปเหร่อ ค่าจ้างร่างละ 1,300 บาท ใครมีคุณสมบัติตามนี้ สมัครเลย

ที่วัดวันยาวบน ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้ขึ้นป้าย ปิดประกาศว่า “เปิดรับสมัคร สัปเหร่อ พร้อมด้วยพิธีกรประจำวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง สิ้นเดือนมิถุนายน 2564” ซึ่งอาชีพสัปเหร่อนี้จะได้รับค่าจ้างจากทางวัดร่างละ 1,300 บาท แต่ถ้าหากมีผู้ช่วยก็จะต้องนำส่วนนี้ไปแบ่งกันเอง

โดยจะเริ่มทำงานตั้งแต่มีญาติเข้ามาติดต่อกับทางวัด ทำพิธีนำร่างบรรจุใส่โลง แนะนำญาติจนถึงวันสุดท้ายที่ตั้งบำเพ็ญกุศล นำร่างขึ้นไปเผาและเก็บกระดูกในตอนเช้าเป็นอันเสร็จพิธี และหน้าที่ของสัปเหร่อ ส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งคือพิธีกรประจำวัดมีหน้าที่ในการนำสวดมนต์ ในงานพิธีต่างๆ ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน วันละ 400-500 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติในการสมัคร ดังนี้

  • ต้องอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของทางวัด
  • ต้องมีความรู้เรื่องเตาเผาเป็นอย่างดี (เตาเผารุ่นใหม่)
  • ต้องไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าภาพ
  • ความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำพิธีหรือมนต์คาถาต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับตัวสัปเหร่อ
  • เปิดรับสมัคร ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ทั้งนี้จะมีการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการประจำวัดเพื่อคัดเลือกสัปเหร่อต่อไป หากท่านใดสนใจสามารถโทรศัพท์ไปสมัครโดยตรงกับทางวัดได้ที่ 092-3961368